Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej jest coraz bliżej finiszu wdrażania projektu InPlaMed - Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego, który w efekcie końcowym znacząco poprawi organizację pracy szpitala oraz usprawni obsługę pacjentów. O zaawansowaniu prac wdrożeniowych projektu na terenie województwa oraz o udogodnieniach jakie zyskają placówki medyczne realizujące projekt InPlaMed mówiono m.in. podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Wśród uczestników konferencji byli sekretarz powiatu skarżyskiego Małgorzata Nosowicz oraz dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Leszek Lepiarz.   

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej jest jednym z 20 podmiotów leczniczych w województwie świętokrzyskim wdrażającym projekt (InPlaMed). Z informacji przedstawionych podczas konferencji poświeconej Informatyzacji Placówek Medycznych zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach wynika, że Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej jest wśród czołówki placówek medycznych, w których realizacja projektu jest w największej fazie zaawansowania.

- Rzeczywiście prace wdrożeniowe projektu InPlaMed w naszym Szpitalu są mocno zaawansowane. Wykonaliśmy już wszystkie główne założenia projektowe, które w efekcie finalnym mają usprawnić organizację pracy szpitala i obsługę pacjentów oraz zapewnić bezpieczną realizację e-usług. W te działania zaangażowaliśmy prawie 2 mln 700 tys. zł – informuje dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Leszek Lepiarz.

Realizacja projektu InPlaMed w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęła się w lutym 2019 roku. Wówczas wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz wyłoniono wykonawcę do budowy serwerowni głównej - Centrum Przetwarzania Danych i budowy sieci LAN w budynkach Szpitala. Prace, których koszt wyniósł 552 270,00 zł zakończono w październiku 2020 r. W kolejnej części projektu zostały zakupione urządzenia do całej infrastruktury sieciowej Szpitala oraz sprzęt do nowej serwerowni za kwotę 1 118 426,00 zł. Ostatni etap dotyczył dostawy i wdrożenia systemów informatycznych służących do realizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). W ramach tego zadania została również uruchomiona strona internetowa e-pacjent.zoz.com.pl, która umożliwia pacjentom zdalną rejestrację na wizyty, dostęp do wizyt historycznych, kontakt z lekarzem etc. Koszt tych działań wyniósł 1 017 540,00 zł. Został również zakupiony i dostarczony sprzęt informatyczny do telekonsultacji, który w dobie pandemii jest niezwykle przydatnym urządzeniem.

- Projekt InPlaMed WŚ realizowany w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej jest już na ukończeniu. Pozostał nam jeszcze ostatni punkt, który nie został zakończony, a mianowicie wdrożenie rozwiązania do uwierzytelniania oświadczeń, dzięki którym pacjent będzie mógł podpisywać elektronicznie wymagane dokumenty w Szpitalu – informuje Rafał Szwagierek, kierownik sekcji informatycznej Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Projekt InPlaMed WŚ realizowany jest przez samorząd województwa świętokrzyskiego w partnerstwie z 20 jednostkami służby zdrowia. Uczestniczy w nim 8 wojewódzkich podmiotów leczniczych i 12 szpitali powiatowych w tym Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej.

- Na realizowany przez Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej projekt InPlaMed należy patrzeć przez pryzmat korzyści wynikających dla pacjentów. Zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych oznacza usprawnienie rejestracji do lekarzy. Możliwe będzie umawianie wizyt on-line. Temu właśnie służyć będzie strona internetowa e-pacjent.zoz.com.pl. warto także podkreślić, że przystąpienie do projektu InPlaMed dobrze świadczy o wyczuciu przez Szpital potrzeb pacjentów i dostrzeżeniu rosnącej roli technologii cyfrowych w działaniach placówek ochrony zdrowia – zaznacza sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz.

Pacjenci już mogą za pośrednictwem e-rejestracji, dostępnej na stronie internetowej Szpitala www.zoz.com.pl, rejestrować się on-line do poradni specjalistycznych funkcjonujących w skarżyskim ZOZ.

Wartość całego projektu dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wynosi 2 944 334,59 zł, dofinansowanie z RPO WŚ - 2 426 885,65 zł, wkład własny szpitala 517 448,94 zł.

sekretarz powiatu i dyrektor szpitala uczestniczą w konferencjiuczestnicy konferencjiDSC04184e rejestracja zozInkedzoz LI