W poniedziałek 8 listopada w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W konsultacjach udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, sekretarz Małgorzata Nosowicz, radni Renata Bilska i Roman Wojcieszek, pracownicy starostwa, przedstawiciele jednostek powiatowych oraz przedstawiciele gmin. Podczas konsultacji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego omówili założenia finansowe oraz główne założenia projektu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 ,,Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w zakresie Funduszy Europejskich oraz rynku pracy.

- Dziś na terenie powiatu skarżyskiego, w siedzibie starostwa możemy rozmawiać o funduszach europejskich w nowej perspektywie. Myślę, że w tym gronie nikogo nie muszę przekonywać jak bardzo ważne są środki unijne dla samorządu. Wiemy, że w wielu projektach to jest bardzo duże dofinansowanie ok. 85%, więc temat jest ważny – mówił starosta Artur Berus witając prelegentów i uczestników konsultacji.     

Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wynika, że województwo świętokrzyskie na realizację siedmiu priorytetów zawartych w projekcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma 1 mld 403 mln euro. Wśród priorytetów są:

  • Konkurencyjna gospodarka – ponad 223 mln euro
  • Region przyjazny dla środowiska – 352, 8 mln euro
  • Mobilność miejska – 40 mln euro
  • Dostępne Świętokrzyskie – 140 mln euro
  • Świętokrzyskie dla mieszkańców – 104,5 mln euro
  • Wspólnota i przestrzeń – 150 mln euro
  • Pomoc Techniczna – 40,6 mln euro

Natomiast na priorytety założone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+ takie jak: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców, Edukacja na wszystkich etapach życia, Usługi społeczne i zdrowotne, Aktywni na rynku pracy oraz Pomoc techniczna przeznaczono kwotę 352 mln euro.

starosta wita uczestników konsultacji społecznychuczestnicy konsultacji społecznych uczestnicy konsultacji społecznych - pracownicy starostwaprelegenciuczestnicy konsultacji społecznych uczestnicy konsultacji społecznych uczestnicy konsultacji społecznych uczestnicy konsultacji społecznych     uczestnicy konsultacji społecznych