W środę 3 listopada władze powiatu skarżyskiego oddały do użytku kompleksowo wyremontowaną drogę powiatową nr 0443T Bliżyn - Ubyszów - Majdów , Gmina Bliżyn”. Remont tej drogi to efekt współpracy powiatu skarżyskiego i gminy Bliżyn. Odnowienie blisko 2 km odcinka kosztował ponad 1 mln 170 tys. zł.

Zakończył się kompleksowy remont drogi powiatowej nr 0443T Bliżyn - Ubyszów - Majdów  w gminie Bliżyn na długości 1 825,72 m. Droga zyskała nową nawierzchnię. Ponadto zostały wyregulowane i utwardzone pobocza, odtworzone rowy, a całość odpowiednio oznakowana.  Starosta Artur Berus dziękując radnym powiatu skarżyskiego i gminy Bliżyn za przeznaczenie oszczędności na realizację tej inwestycji podkreślił, że droga prowadząca do miejscowości Majdów stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla lokalnej społeczności, ponieważ  łączy nie tylko dwie gminy Bliżyn i Szydłowiec, ale także dwa powiaty - skarżyski i szydłowiecki oraz dwa województwa – świętokrzyskie i mazowieckie. Zaznaczył również, że jej remont wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników jak i komfort jazdy.

- Dziękuję radnym powiatu skarżyskiego i Bliżyna. Cieszę się, ze wspólnymi siłami przy zaangażowaniu środków finansowych powiatu i gminy Bliżyn oraz zaangażowaniu władz Szydłowca udało nam się zrealizować prawie dwukilometrowy odcinek drogi. To pokazuje, że współpraca łączy ludzi, a w tym przypadku łączy nasze samorządy. Dziękuję także firmie Budromost, która nie po raz pierwszy udowodniła, że w tak krótkim czasie potrafi wykonać taki odcinek, gdzie widać – jest wykonana nawierzchnia, utwardzone pobocza, miejsce na przystanek autobusowy – mówił starosta Artur Berus

- Cieszę się, że sfinalizowaliśmy inwestycję, o którą od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy dwóch sąsiadujących gmin Bliżyna i Szydłowca. Mam nadzieję, że poprawa tej infrastruktury drogowej przyczyni się do usprawnienia komunikacji na trasie Skarżysko  – Bliżyn - Szydłowiec. Uważam, że to dobrze zainwestowane środki z budżetu powiatu – zaznaczył przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk.

Z wykonanej drogi nie kryli także zadowolenia wójt Bliżyna Mariusz Walachnia oraz przedstawiciele zarządu powiatu skarżyskiego – wicestarosta Anna Leżańska oraz członkowie Tadeusz Bałchanowki i Adam Ciok, którzy podkreślali, że cieszy ich każdy odcinek wyremontowanej drogi powiatowej, który służyć będzie mieszkańcom.

Do podziękowań przyłączyli się także obecni przy odbiorze drogi przedstawiciele władz powiatu szydłowieckiego na czele z wicestarostą Anitą Gołosz oraz burmistrz Szydłowca Artur Ludew. Jak podkreślili mieszkańcy są bardzo zadowoleni z nowej drogi, która służy przede wszystkim młodzieży dojeżdżającej do skarżyskich szkół.   

Jak poinformował dyrektor ZDP w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż Jest to droga o dwóch pasach ruchu, klasy lokalnej i spełnia wszystkie wymagane parametry. Wyremontowana droga zyskała nową nawierzchnię. Ponadto zostały wyregulowane i utwardzone pobocza, odtworzone rowy , a całość odpowiednio oznakowana.

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 1.178.494,51 zł. Remont drogi w Ubyszowie sfinansowały dwa samorządy - powiat skarżyski i gminę Bliżyn. Powiat na ten cel przeznaczył 998 494,51 zł, a gmina - 180 tys. zł.

Remont trwał od połowy lipca. Wykonawca, firma Budromost – Starachowice zrealizowała zadanie w terminie umownym.

- Cieszy nas taki rozwój sieci dróg powiatowych, bo one są bardzo ważne dla gospodarki, a zwłaszcza dla mieszkańców, którzy te okolice zamieszkują – mówił prezes Budromostu Ryszard Wojton życząc wszystkim bezpiecznej jazdy. 

Odbiór inwestycji i oddanie drogi do użytku odbyło się 3 listopada 2021 r. przy udziale m.in. przedstawicieli powiatu skarżyskiego - starosty Artura Berusa, przewodniczącego rady Jacka Jeżyka, wicestarosty Anny Leżańskiej, członków zarządu - Tadeusza Bałchanowskiego i Adama Cioka, przedstawicieli gminy Bliżyn – wójta Mariusza Walachni, przewodniczącego rady Jacka Krzepkowskiego, przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, przedstawicieli firmy Budromost – Starachowice, inspektora nadzoru Krzysztofa Grosickiego, kierownika budowy Bartosza Szczygla oraz zaproszonych gości.       

uczestnicy otwarcia drogi w Ubyszowie wyremontowana droga w Ubyszowie  tablica informacyjnanowa droga w Ubyszowieuczestnicy otwarcia drogi w Ubyszowienowa droga w Ubyszowieuczestnicy otwarcia drogi w Ubyszowieuczestnicy otwarcia drogi w Ubyszowieuczestnicy otwarcia drogi w Ubyszowienowa droga w Ubyszowienowa droga w Ubyszowie