Powiat skarżyski pozyskał 11 mln 400 tys. zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. We wtorek, 26 października, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z udziałem samorządowców, władz wojewódzkich, świętokrzyskich parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy nabór Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Samorząd powiatu skarżyskiego podczas spotkania reprezentowała członek zarządu Katarzyna Bilska. 

Województwo świętokrzyskie na wsparcie inwestycji realizowanych przez samorządy otrzyma w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład prawie 1 miliard zł, z czego blisko 41 milionów zł trafi bezpośrednio do samorządów z terenu powiatu skarżyskiego.

Powiat skarżyski za pozyskane środki zrealizuje zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej”. W ramach zadania planuje się głęboką termomodernizację budynku w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo przewiduje się modernizację wewnątrz budynku wraz z poprawą dostępu obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowaniem do przepisów ppoż., a także adaptację części pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 12 mln zł - w tym kwota dofinansowania stanowi 11 400 000 zł, a wkład własny powiatu 5% wartości inwestycji czyli 600 tys. zł.

Z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład skorzystają także gminy powiatu skarżyskiego .

  • Gmina Bliżyn otrzyma 10 023 070, 00 zł dofinansowania na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów”
  • Gmina Suchedniów otrzyma 5 000 000, 00 zł dofinansowania na zadanie: "Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie”
  • Gmina Skarżysko-Kamienna otrzyma 4 750 000, 00 zł dofinansowania na zadanie: "Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki"
  • Gmina Łączna otrzyma 540 000, 00 zł dofinansowania na zadanie: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej "

Podczas spotkania podsumowującego pierwszą edycję Programu Inwestycji Strategicznych przedstawiono także założenia drugiej edycji programu, do której nabór ruszy już w listopadzie br.. Zgodnie z zapowiedzią w ramach drugiej edycji każdy samorząd będzie mógł złożyć 3 wnioski o bezzwrotne dofinansowanie do 95% wartości inwestycji, przy minimalnym poziomie udziału własnego w wysokości 5%.

uczestnicy spotkania w okrąglaku w Kielcachspotkanie podsumowujące Polski Ład uczestnicy spotkaniauczestnicy spotkania