W piątek, 22 października w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych odbył się II Powiatowy Dzień Seniora z licznym udziałem seniorów z terenu powiatu skarżyskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej z okazji Europejskiego Dnia Seniora obchodzonego 20 października. Samorząd powiatu skarżyskiego podczas dnia seniora reprezentowali wicestarosta Anna Leżańska oraz członkowie zarządu – Katarzyna Bilska i Tadeusz Bałchanowski.  

Obchody Europejskiego Dnia Seniora ma na celu uświadamianie społeczeństwu problemów osób starszych i barier jakie napotykają na swojej drodze i jednocześnie propagowanie postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych. Na terenie powiatu skarżyskiego działa kilka organizacji zrzeszających seniorów. Są to Kluby Senior+, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Parafialne Kluby Seniora, a także Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego oraz gminne Rady Seniorów.

II Powiatowy Dzień Seniora był także okazją do podsumowania warsztatów wokalnych z seniorami, które poprowadziła Pani Anna Tchórzewska w ramach projektu „Między nami - pokoleniami”, współfinansowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach zadania – Działania a rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji między pokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi”, oraz „współfinansowane przez Powiat Skarżyski w ramach realizacji zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w trybie pozakonkursowym w 2021 roku z zakresu kultury” .

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni tancerze ze Szkoły Tańca SkarDance Academy. Realizacja projektu była znakomitym polem do współpracy młodzieży i seniorów. Łączenie pokoleń ma ukształtować w świadomości młodych ludzi wizję seniora jako osoby otwartej na nowe technologie i odważne projekty. Ma też przekonać i zachęcać społeczeństwo do kształtowania nowego sposobu postrzegania osób starszych.

II Powiatowy Dzień Seniora uświetnił występ artystyczny zespołu PERŁY Z LAMUSA i FANTAZJA, oraz tancerzy ze Szkoły Tańca SkarDance Academy.

W trakcie trwania imprezy organizatorzy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz chorego na nowotwór 9-letniego Oliviera Stachury, ucznia szkoły podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej. Ze zbiórki do puszki zebrano kwotę 1356,10 zł.

W dniu seniora udział wzięła liczna grupa przedstawicieli środowisk senioralnych z terenu powiatu skarżyskiego takich jak:

- Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego

- Klub Seniora „Pogodni” w Sorbinie,

- Klub Seniora „Emeryt” w Bliżynie

- Klub Seniora w Mroczkowie,

- Stowarzyszenie Skarżyski Uniwersytet III Wieku w Skarżysku-Kamiennej,

- Klub Senior+ ul. Norwida 17 w Skarżysku-Kamiennej,

- Klub Senior+ ul. Rynek 12 w Skarżysku-Kamiennej,

- Klub Seniora „Nadzieja” w Skarżysku-Kamiennej,

- Klub Seniora „Złota Przystań” Skarżysko-Kamienna,

- Rada Seniorów w Suchedniowie ,

- Klub Seniora Kreatywni z Suchedniowa,

- Klub Seniora w Łącznej,

- Parafialny Klub Seniora przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie,

- Parafialny Klub Seniora przy Parafii Św.Alberta w Skarżysku-Kamiennej,

- Klub Seniora w Skarżysku Kościelnym,

- Rada Seniorów w Suchedniowie,

- Gminna Rada Seniorów w Bliżynie,

- Związki Emerytów i Rencistów z terenu powiatu skarżyskiego.

Wśród przybyłych gości byli m.in.: poseł Marzena Okła-Drewnowicz, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego  Maria Zuba, przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Krzysztof Randla, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w ŚUW Mariusz Pasek, wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński, przewodnicząca Rady Gminy Łączna Monika Pająk.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej w partnerstwie z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych, Radą Seniorów Powiatu Skarżyskiego, Szkołą Tańca SkarDace Academy i Stowarzyszeniem „Włącz się”.

 

uczestnicy II Powiatowego Dnia Seniorauczestnicy II Powiatowego Dnia Seniorauczestnicy II Powiatowego Dnia Seniorauczestnicy II Powiatowego Dnia Seniorauczestnicy II Powiatowego Dnia SenioraWystęp Zespołu Perły z lamusa podczas II Powiatowego Dnia Seniorawystęp artystyczny występ tancerek ze szkoły tańcawystęp artystycznyzbiorka pieniężnawspólna fotografia z puszką charytatywną

Fot. Stowarzyszenie Włącz się portal skarzysko24.pl