W środę, 13 października w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyły się miejskie i powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości nauczyciele oraz pracownicy szkół i placówek oświatowych z terenu miasta i powiatu skarżyskiego zostali odznaczeni - Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżnieni nagrodami - Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starosty Skarżyskiego i Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Renata Bilska, zastępca dyrektora Departamentu  Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim, Starosta Skarżyski Artur Berus, Członkowie Zarządu Powiatu Skarżyskiego Katarzyna Bilska i Adam Ciok, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig, Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Myszka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym Renata Pacek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miasta Aneta Ferencz, radni rady miasta Skarżyska-Kamiennej, przedstawiciele związków zawodowych w skarżyskiej oświacie oraz nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych z terenu powiatu skarżyskiego.

Z życzeniami do pedagogów zwrócił się Starosta Artur Berus.

- Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym dla oświaty, szczególnym gdyż przypomina nam wszystkim o bardzo ważnej roli jaką jest edukacja w życiu każdego człowieka, a także o roli ludzi, którzy mają bezpośredni wpływ na proces edukacji. Można zatem powiedzieć, że kształtowanie młodych umysłów, charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań – mówił Starosta.

- To Wy – nauczyciele swoją widzą, umiejętnościami rozbudzacie w młodych umysłach ciekawość świata, chęć zdobywania nowych umiejętności. To od wyników Waszej pracy zależy również czy dorosłe życie wkroczą ludzie światli, rozsądni, twórczy, a także szczęśliwi – kontynuował.

- W tym szczególnym dniu dla Was w imieniu własnym i władz powiatu skarżyskiego dziękuję Państwu za ogromne zaangażowanie, za trud i tą ogromną odpowiedzialność. Życzę zdrowia i siły w wykonywaniu codziennych obowiązków. Gratuluję dziś wszystkim uhonorowanym oznaczeniami, medalami oraz nagrodami. Niech te wyróżnienia dla Państwa będą ogromną motywacją do stawiania sobie nowych zawodowych celów i wyzwań – życzył Starosta Skarżyski Artur Berus.

Podczas uroczystości życzenia dla nauczycieli złożyli także Renata Bilska ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz prezydent Konrad Krönig.

Po wręczeniu medali oraz nagród uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej wystąpili przed zgromadzoną widownią z programem artystyczno-wokalnym.

ODZNACZENIA I NAGRODY OTRZYMALI:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. na podstawie  art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, odznaczeni zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi - Halina Mirosława Sieczka -  dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej

Brązowym Krzyżem Zasługi - Iwona Helena Dębińska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2021 o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę została odznaczona:

Renata Magdalena Bilska – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę została odznaczona:

Donata Barbara Golis – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. „Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej

Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę została odznaczona:

Justyna Maria Gruszczyńska – nauczyciel Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.

Osoby te zostały nagrodzone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu dzisiejszym.

Postanowieniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lipca 2021 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” odznaczeni zostają:

Donata Golis – nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej

Martyna Maćkowiak – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej

Agata Matysiak – psycholog z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej

Joanna Romanowska – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej

Anna Wójcik – nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 września 2021 roku za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nagrody otrzymują:

- Maciej Michał Mądzik – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej

- Halina Mirosława Sieczka – dyrektor Zespołu Szkól Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej

Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2021 r. za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrody otrzymują:

Anna Chojnacka – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kamiennej 

Ewa Kopeć – pedagog w Zespole Placówek Oświatowych, Szkole Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

Joanna Macherzyńska - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku- Kamiennej

NAGRODY STAROSTY otrzymują:

Z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego: Magdalena Zabiegło i Piotr Kardyś

Z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza: Dorota Sołkowicz, Renata Bilska i Bożena Mróz

Z Zespołu Szkól Technicznych: Wioletta Jasińska-Koch i Andrzej Kotwica

Z Zespołu Szkól Ekonomicznych: Katarzyna Pisarek i Mariola Kowalska

Z Zespołu Szkól Samochodowo-Usługowych: Bożena Chrzanowska i Marcin Karpeta

Z Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych: Iwona Kowalik i Maria Płatek

Z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Marzanna Wilczyńska, Bogumiła Wzorek i Marzena Pela

Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2: Jacek Łabuda

Z Zespołu  Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych : Iwona Piętak,  Arkadiusz Snopek i Alicja Salwa-Pastuszka

Z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji: Agata Matysiak i Marzena Sala.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 2021 r. otrzymują:

Elżbieta Herman – Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych

Anna Chojnacka, Jadwiga Zając i Karina Wścisłowicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2

Anna Sobota i Iwona Rogalska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych nr 3

Katarzyna Śmigiel i Grażyna Jarczyńska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4

Monika Sadkowska-Gwóźdź – Przedszkole Publiczne nr 4 w  Zespole Placówek Oświatowych nr 4

Renata Bryś – Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 5

Edyta Pukowska, Elżbieta Słoka, Agnieszka Metzger-Obara i Danuta Pająk – Szkoła Podstawowa nr 13 w Zespole Szkół Publicznych nr 1

Jolanta Szafraniec-Zaręba – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Publicznych nr 4

Kamila Tusznio i Jolanta Pelowska – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Żeromskiego

Medale dla nauczycieli. Zebrani podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.Przemówienie Starosty Artura Berusa.Przemówienie prezydenta miasta Konrada Kroniga. Nauczyciele uhonorowani przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.Dyrektor Halina Sieczka nagrodzona przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Nauczyciele nagrodzeni przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.Zarząd Powiatu Skarżyskiego wręcza nagrody Starosty Skarżyskiego. Uhonorowani nagrodami Starosty Skarżyskiego. Uhonorowani nagrodami Starosty Skarżyskiego. Uhonorowani nagrodami Starosty Skarżyskiego. Uhonorowani nagrodami Starosty Skarżyskiego. Uhonorowani nagrodami Starosty Skarżyskiego. Uhonorowani nagrodami Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.Występ artystyczny Zespołu Szkół Ekonomicznych. Występ artystyczny Zespołu Szkół Ekonomicznych.