Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 dostrzegając rosnące potrzeby zdrowotne w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego i braku możliwości w samodzielnym radzeniu sobie w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, inspirowani aktualnymi problemami społecznymi systematycznie poszerzamy zakres swoich usług oraz obszary prowadzonych terapii, w związku z tym informujemy Państwa, że udzielamy świadczeń w ramach kontraktu z NFZ w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego pacjentom już od 16 roku życia. 

W Poradni Zdrowia Psychicznego zatrudniamy:

  • trzech lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii: lek. Dominikę Jerzyk, lek. Piotra Wesołowskiego, lek. Barbarę Siwiec,
  • psychologa mgr Renatę Zajc-Dębowską oraz
  • psychoterapeutę mgr Stanisława Kupisa.

Do lekarza psychiatry pacjenci przyjmowani są bez skierowania, natomiast do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszelkich informacji dotyczących przyjęć można uzyskać pod nr telefonu: 731 001 390 lub 41 2785001 wew.104  od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 13:45 .

W Poradni Leczenia Uzależnień pracuje:

  • sześciu specjalistów psychoterapii uzależnień: mgr Magdalena Szczepaniak, mgr Joanna Borycka, mgr Małgorzata Bracha, mgr Sylwia Cielibała, mgr Małgorzata Kołodziej oraz mgr Małgorzata Zbroja, którzy także współpracują z lekarzami psychiatrii. Więcej szczegółów na temat pracy poradni dowiedzieć się można pod nr telefonu: 731 001 392 lub 41 2785001 wew.105  od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 18:00. Nie jest wymagane skierowanie.

Psychiatrzy, psycholodzy czy specjaliści leczenia uzależnień to często jedyne osoby, które są w stanie nie tylko nas wysłuchać, ale też znaleźć rozwiązanie i udzielić pomocy w zakresie danego problemu.

Lekarz psychiatra to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Dzięki odpowiedniemu rozpoznaniu może on dobrać odpowiednie, medyczne sposoby postępowania, przez co może wpływać na zachodzące w ciele procesy wpływające z kolei na poprawę stanu psychicznego danej osoby. Psychiatra jest przygotowany do prowadzenia psychoterapii i leczy nie tylko przepisując leki, ale także odpowiednio rozmawiając z pacjentem, próbując znaleźć źródło jego problemów. Lekarze psychiatrzy współpracują  z psychologiem i psychoterapeutą, którzy także diagnozują zaburzenia psychiczne, wspierają i wspomagają w leczeniu psychiatrycznym. Zadaniem specjalistów pracujących w Poradni Zdrowia Psychicznego jest przede wszystkim pomaganie ludziom w uporaniu się z rozmaitymi sytuacjami, z którymi sami nie dają sobie rady, chorujących psychicznie lub przechodzących czasowy kryzys.

W Poradni Leczenia Uzależnień  można uzyskać fachową pomoc i poradę w problemach związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, behawioralnym czyli: od hazardu, internetu, komputera. Specjalista psychoterapii uzależnień rozpoznając sytuację zdrowotną i psychologiczną osoby uzależnionej, źródła trudności i problemów w pokonywaniu nałogu dobiera odpowiednią terapię leczenia uzależnienia. Pozwala ona na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sfera życia bez uzależnienia. Na pomoc i wsparcie mogą także liczyć osoby współuzależnione (rodzina), które często borykają się  z własnymi lękami i stresem związanym z problemami nałogu w rodzinie.

Należy zdać sobie sprawę – tak samo jak o zdrowie fizyczne, należy dbać o zdrowie psychiczne. Wszelkie niepokojące oznaki naszego organizmu powinny być zgłoszone do odpowiedniego lekarza. W przypadku problemów z psychiką – oczywiście do lekarza psychiatry. Odpowiedni specjalista psychiatra  , psychoterapeuta, psycholog czy specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ będzie starał się pomóc pacjentom w ramach posiadanych kompetencji, uporać się z wszelakimi dolegliwościami. Zadbanie o swoje zdrowie psychiczne może być proste, a korzystając z konsultacji u odpowiedniego specjalisty nietrudno się o tym przekonać.

Źródło: OLK Skarżysko-Kamienna