Powiat skarżyski rozpoczął drugi etap przebudowy drogi powiatowej nr 0593Tw miejscowości Występa w gminie Łączna. Inwestycję o wartości blisko 1 mln 685 tys. zł realizuje wybrana w drodze przetargu Spółka z o.o. Budromost – Starachowice. W poniedziałek 20 września starosta Artur Berus i dyrektor zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż wizytowali plac budowy drogi.       

Jeszcze w tym roku mieszkańcy miejscowości Występa w gminie Łączna będą mieli nową drogę. Prace przy przebudowie kolejnego odcinka o długości ok. 700 m.b. rozpoczęły się na początku września od wycinki drzew oraz przygotowawczych robot ziemnych. W ramach przebudowy droga zyska nową nawierzchnię z poboczami wykonanymi z kostki brukowej. Wykonane zostaną zjazdy na posesję z kostki brukowej wraz z przepustami, krawężniki wtopione, system odwodnieniowy w postaci obustronnego rowu otwartego z umocnieniem dna ściekowego korytkami betonowymi i skarp płytami ażurowymi, a także oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne drogowe. Powiat finansuje inwestycję przy współudziale środków gminy Łączna i dofinansowaniu z RFRD

- Na realizację II etapu przebudowy drogi w Występie przeznaczyliśmy ponad 1 mln 684 tys. zł. Ponad 842 tys. zł pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę sfinansujemy po połowie czyli samorząd powiatu skarżyskiego i gmina Łączna po 430 tys. zł  – informuje starosta Artur Berus. Cieszę się, że gmina partycypuje w kosztach inwestycji. To pokazuje po raz kolejny, że z efektów współpracy pomiędzy samorządami korzyść będą mieli mieszkańcy - dodaje starosta.

Wykonawcą robót jest wybrana w drodze przetargu Spółka z o.o. Budromost – Starachowice z Wąchocka.

trzy osoby stoją na remontowanej drodze sprzęt drogowy podczas prackoparka na drodze nawierzchnia do remontu