Masz pomysł na swój biznes? Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, a brakuje Ci środków? – przyjdź na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pożyczek dla MŚP organizowane przez Starostę Skarżyskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Uczestnicy spotkania otrzymają praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe odbędzie się 20.10.2021 r. godz. 10.00 w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 105, sala Klub Pracy Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ono skierowane do osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia (bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo), które planują założyć działalność gospodarczą w województwie świętokrzyskim i poszukują korzystniejszych niż rynkowe, warunków sfinansowania swojej działalności, a także dla przedsiębiorców, którzy planują rozwinąć swoją firmę lub myślą o wprowadzeniu nowych produktów i usług, a brakuje im na to środków.

Spotkanie składa się z dwóch części – merytorycznej i warsztatowej, na których omówione zostaną  warunki, zasady i formy uzyskania „Mikropożyczki dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą” w ramach unijnego projektu RPO WŚ na lata 2014-2020 „Przedsiębiorcze świętokrzyskie” oraz „Pożyczki dla MŚP” i „Pożyczki na rozwój Turystyki”.

Podczas części merytorycznej eksperci z Banku Gospodarstwa Krajowego powiedzą z jakiego wsparcia można skorzystać i co na tym zyskać, co można sfinansować dzięki proponowanym pożyczkom unijnym oraz na co można przeznaczyć środki. W części warsztatowej uczestnicy spotkania dowiedzą się jak złożyć wniosek, jakie są wymagane dokumenty oraz jak je poprawnie przygotować i do kogo należy się zwrócić.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania informacyjno-szkoleniowego

Godzina               Temat

09.15 – 10.00     Rejestracja uczestników

10.00 - 10.30      Prezentacja - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Pożyczka dla MŚP, Pożyczka na rozwój Turystyki

10.30 – 11.00     Omówienie dokumentacji pożyczkowej (wniosek, wymagane dokumenty, zabezpieczenia)

11.00     pożyczki,  dokumentacja - pytania