Starosta Skarżyski informuje, że w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Plac Floriański 1, pokój nr 126 (I piętro) można uzyskać informacje dot. nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu skarżyskiego, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta Skarżyski. Nieruchomości te mogą być przedmiotem obrotu stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami).

Przedmiotowe dane można uzyskać również telefonicznie pod nr: 41 39-53-091 w godzinach pracy Urzędu.