W poniedziałek 13 września 2021r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwano łącznie 420 osób, w tym 308 mężczyzn z rocznika podstawowego czyli urodzonych w 2002 r. Kwalifikacja potrwa do 30 września.

Jako pierwsi przed komisją lekarską stanęli młodzi mieszkańcy gminy Skarżysko-Kamienna, których podczas oficjalnego rozpoczęcia kwalifikacji przywitali Starosta Skarżyski Artur Berus oraz Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Bałchanowski.

Głównym celem kwalifikacji jest nadanie odpowiedniej kategorii zdrowia, która decyduje o przydatności mężczyzn i kobiet do służby wojskowej. Przed powiatową komisją lekarską w Skarżysku-Kamiennej, w dniach od 13 do 30 września 2021r., staną osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej ze wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego. Wezwani stawić się muszą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, w następujących terminach:

  • Miasto Skarżysko-Kamienna – 13 – 22 września 2021 r.,
  • Gmina Łączna – 23 września 2021 r.,
  • Gmina Skarżysko Kościelne – 24 września 2021 r.,
  • Gmina Bliżyn – 27 września 2021 r.,
  • Miasto i Gmina Suchedniów – 28 i 29 września 2021 r..

30 września 2021 r. będzie dniem przeznaczonym wyłącznie dla kobiet urodzonych w latach 1997-2002, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które ochotniczo zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej winna mieć:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną w tym okulistyczną, wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy
  • dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, zastosowany będzie z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego PKLek lub Komendanta WKU środek przewidziany przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, Burmistrz i Prezydent Miasta, z mocy ustawy, zarządzą przymusowe doprowadzenie przez Policję lub nałożą grzywnę w celu przymuszenia.

Zaniechanie złożenia wniosku o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, które według dokonanych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym, nie przebywają w miejscu zameldowania (gdyż np. od lat przebywają za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego.

Starosta Artur Berus i Członek Zarządu Tadeusz Bałchanowski z komisją kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja wojskowa w powiecie skarżyskim. Członkowie komisji lekarskiej.Kwalifikacja wojskowa w powiecie skarżyskim. Kwalifikacja wojskowa w powiecie skarżyskim.