W Bursie Szkolnej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej wykonano generalny remont kuchni i jadalni, a placówka zyskała także nowe korytarze. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dzięki wsparciu PEFRON i funduszom z budżetu Powiatu Skarżyskiego.

Środki finansowe na remont stołówki i kuchni pozyskane z rządowego programu to 80 tys zł, natomiast całość inwestycji określona w programie wynosiła 100 tys zł. Różnica w kwocie pokryta została środkami z budżetu powiatu skarżyskiego. W związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac podczas trwającej już inwestycji, Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel dodatkowych 34,2 tys zł, co w efekcie dało kwotę ponad 54 tys zł wparcia ze strony samorządu dla ZPEW na konieczne modernizacje.

- Cieszy fakt, że kolejne trudności zostały przezwyciężone. Niestety wszystkie budynki w których mieszczą się nasze placówki oświatowe są stare, stąd konieczność ciągłych prac remontowych – mówi Członek Zarządu Powiatu Katarzyna Bilska. – Kumuluje to ogromne koszty, stąd tak istotne jest zadbanie o wiele źródeł finansowania. Dzięki dobrej współpracy udaje się zrobić więcej i lepiej na korzyść przede wszystkim dzieci – podkreśla Katarzyna Bilska.

Remont obejmował: zakup materiałów budowlanych, doposażenie kuchni i stołówki w niezbędny sprzęt gastronomiczny, rozbiórkę i przygotowanie podłoża oraz położenie płytek m.in. w jadalni, zmywalni, wydawalni i kuchni, wykonanie ścian w kuchni, ścian i kuchni zaplecza kuchennego oraz schodów łączących kuchnię z jadalnią.

- Dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez Zarząd Powiatu, jak również dalszej dobrej współpracy z PEFRON możliwe było wykonanie nowych pomieszczeń stołówki i kuchni, a także montaż wykładzin antypoślizgowych na schodach i korytarzach w budynku Bursy – mówi Dyrektor SPEW Marcin Kruk. – Bardzo dziękuję za okazane już wsparcie, niemniej przed nami kolejne projekty i wyzwania, które podejmujemy z myślą o naszych podopiecznych, nie spoczywamy się na laurach, lecz będziemy nadal ciężką pracą starali się wszystkie zrealizować – zapewnia dyrektor.

Ponadto dzięki funduszom pozyskanym z PEFRON możliwy był również montaż wykładzin antypoślizgowych na korytarzach Bursy, została wybudowana pochylnia oraz dostosowano dla osób niepełnosprawnych pomieszczenie higieniczno–sanitarne.

- Powiat Skarżyski jest bardzo aktywnym samorządem pod względem realizacji projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i życia osób niepełnosprawnych – mówił Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PEFRON Andrzej Michalski. – ZPEW to także wyjątkowa i ambitna placówka, o czym świadczy chociażby fakt, że znajdować się tu będzie jedyne w woj. świętokrzyskim Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą oraz Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością – zaznaczył dyrektor.

Warto także nadmienić, że ze środków własnych powiatu poprawiono monitoring na terenie placówki oraz wykonano dodatkowe prace w zakresie ppoż..

W roku szkolnym w ZPEW z posiłków korzysta około 120 podopiecznych z różnymi niepełnosprawnościami, jak również wychowankowie Bursy Szkolnej, którzy uczęszczają do szkół na terenie powiatu.

- Takie inwestycje, jak ta w ZPEW niezwykle cieszą i to z wielu powodów. Po pierwsze remont ten posłuży dzieciom, po drugie w znacznej mierze mogliśmy go wykonać dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, a ponadto kolejny raz nasza dobra współpraca z PEFRON zaowocowała dodatkowymi funduszami, dzięki którym przedsięwzięcie to mogło być wykonane na jeszcze większą skalę, wręcz kompleksowo – przyznaje Starosta Artur Berus.

Na zdjęciu otwarcie wyremontowanej stołówki w ZPEW.Podopieczny SPEW wykonał utwór muzyczny. Nowa stołówka w Bursie ZPEW. Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PEFRON.Uczestnicy otwarcia wyremontowanej stołówki. Starosta Skarżyski Artur Berus.