8 marca - starosta skarżyski Michał Jędrys, wicestarosta Waldemar Mazur oraz Maciej Juszczyk dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku–Kamiennej spotkali się z pielęgniarkami oddziałowymi skarżyskiego szpitala, aby na ich ręce w tym wyjątkowym dniu, złożyć wszystkim pracownicom jednostki najserdeczniejsze życzenia zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności. Obecne na spotkaniu Panie otrzymały także symboliczne bukiety kwiatów.

Panowie odwiedzili także oddział ginekologiczno-położniczy skarżyskiego szpitala, wywołując duże zaskoczenie wśród pacjentek. Wszystkim podopiecznym: zarówno tym oczekującym szczęśliwego rozwiązania jak i tym, które już cieszą się narodzinami swoich dzieci - starosta, wicestarosta oraz dyrektor ZOZ złożyli życzenia i przekazali bukiety kwiatów.