W poniedziałek, 6 września mszą świętą oraz symbolicznym przecięciem wstęgi zainaugurowano działalność nowego Klubu Seniora Nadzieja utworzonego przez Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej. Klub powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ. Klub Seniora Nadzieja mieści się w Skarżysku-Kamiennej na ul. Wileńskiej w Domu Miłosierdzia przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Podczas uroczystego otwarcia klubu, samorząd powiatu skarżyskiego reprezentowali sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz, dyrektor PCPR Paweł Perkowski oraz inspektor Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej Monika Pogodzińska. Wśród uczestników byli także m.in. przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego - marszałek Andrzej Bętkowski i sekretarz Mariusz Bodo, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach Mariusz Pasek, radny powiatu Roman Wojcieszek, ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, proboszcz i kustosz Sanktuarium, Maria Murawska koordynator projektu oraz seniorzy.       

Klub Seniora Nadzieja powstał jako miejsce spotkań osób starszych oraz w celu wsparcia osób niesamodzielnych. Jego zadaniem ma być przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów poprzez zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Klub ma także prowadzić m.in. działalność prozdrowotną, kulturalną i edukacyjną. Seniorzy będą mogli uzyskać także porady prawne w zakresie obowiązujących przepisów z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego czy ochrony praw lokatorów. W zakresie działalności przewidziane jest także poradnictwo psychologiczne.

- Gratuluję Państwu inicjatywy utworzenia klubu seniora. Myślę, że ona się doskonale wpisuje w potrzeby miasta Skarżyska-Kamiennej. Życzę Państwu, żebyście w tym miejscu znaleźli serdeczność, życzliwość, pomoc. Wszystkiego dobrego i udanego rozwoju placówki – mówiła podczas otwarcia sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz, która wspólnie z dyrektorem PCPR Pawłem Perkowskim przekazała na rzecz klubu upominki od samorządu powiatowego.            

Zajęcia   w   Klubie   Seniora  Nadzieja odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku, w   godzinach: 8:00-16:00 (poniedziałek, środa, piątek) i 10:00-18:00 (wtorek, czwartek).

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 1 mln zł, przy współudziale środków unijnych i środków własnych partnerstwa.

msza święta - otwarcie klubu senioramsza święta - otwarcie klubu senioramsza święta - otwarcie klubu senioramsza święta - otwarcie klubu senioramsza święta - otwarcie klubu senioramsza święta - otwarcie klubu seniorabudynek Klubu seniora Nadzieja tabliczka z opisem Klubu seniora Nadzieja uczestnicy otwarcia klubuuroczyste przecięcie wstęgiprzedstawiciele samorządu gratulują inicjatywyprzedstawiciele samorządu gratulują inicjatywy  dyrektor PCPRuczestnicy otwarcia klubuuczestnicy otwarcia klubuuczestnicy otwarcia klubuuczestnicy otwarcia klubu