Dyrektor Elżbieta Azarowicz, po 35 latach pracy, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Wieloletnią szefową „Przystani” pożegnali pracownicy Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej zwanego zwyczajowo domem dziecka oraz przedstawiciele władz samorządu powiatowego – starosta Artur Berus, członek zarządu Katarzyna Bilska i sekretarz Małgorzata Nosowicz.

Po 35 latach pracy zawodowej w poniedziałek, 30 sierpnia pożegnała się z władzami powiatu i współpracownikami Elżbieta Azarowicz, dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej.

Przypomnijmy: kierująca Centrum Obsługi Placówek dyrektor pracę zawodową rozpoczęła w 1984 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 w Skarżysku-Kamiennej. Po roku rozpoczęła pracę jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka, gdzie od maja 1991 r. została dyrektorem i funkcję tę pełniła do 2021 r. W między czasie placówka została dwukrotnie przekształcona - najpierw w 2001 r. Zespół Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej, a następnie w 2019 Centrum Obsługi Placówek z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, w skład którego wchodzą 2 jednostki typu socjalizacyjnego - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 zwana ,,Przystań 1” i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 zwana ,,Przystań 2”. Mimo przekształceń głównym celem tych placówek była i jest realizacja zadań własnych powiatu zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewniając dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, całodobową opiekę i wychowanie.

Podczas uroczystości pożegnalnej starosta Artur Berus, wspólnie z członkiem zarządu Katarzyną Bilską i sekretarzem Małgorzatą Nosowicz, w imieniu władz powiatu skarżyskiego podziękował, ustępującej ze stanowiska dyrektor, za wieloletnią pracę, pełną zaangażowania i oddania w prowadzenie i rozwój placówki.

- Pani Elu, dziękuję bardzo w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego za wieloletnią działalność pedagogiczno-wychowawczą na rzecz wychowanków domu dziecka oraz zaangażowanie w rozwój tej placówki. Doceniam Pani profesjonalizm połączony z bezinteresownym niesieniem pomocy, empatią, wrażliwością i otwartością na drugiego człowieka. Jestem przekonany, że cechy te niewątpliwie przyczyniły się do tego, że „Przystań” to dziś miejsce przyjazne dla dzieci i młodzieży, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej i społecznej – mówił starosta Artur Berus zaznaczając, że czas emerytury może być czasem równie pożytecznym i słonecznym jak okres pracy zawodowej. 

- Jest to dla mnie miła niespodzianka. Ten czas 31 lat na stanowisku dyrektora to nauka pokory przede wszystkim oraz dużo satysfakcji – powiedziała dyrektor Elżbieta Azarowicz. Podziękowała także zarządowi powiatu za bardzo dobrą współpracę, a pracownikom starostwa za wsparcie i merytoryczną pomoc przy przekształcaniu placówki.        

Pracownicy żegnając dyrektor Azarowicz podziękowali jej za lata wspólnej pracy, za wyrozumiałość wzajemne wspieranie się w życiu codziennym oraz, że była jedną z nich.  

Następcą dyrektor Elżbiety Azarowicz został wieloletni pracownik placówki, wychowawca w „domu dziecka” - Rafał Miernik.

- Dziękuję, że dała mi Pani szansę 12 lat temu. Dzięki tej szansie mogę od jutra przejąć Pani obowiązku i mam nadzieję, że dorównam tej poprzeczce, która została przez tyle lat tu postawiona. Mam także nadzieję na owocną współpracę z powiatem – powiedział Rafał Miernik, nowy dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej.

starosta składa podziękowania dyrektor domu dzieckauroczystość pożegnania dyrektor domu dzieckadyrektor Elżbieta Azarowicz z bukietem kwiatówtroje pracowników składa podziękowania za współprace dyrektorceuczestnicy pożegnania odchodzącej na emeryturę dyrektor domu dziecka nowy dyrektor domu dziecka i odchodząca na emeryturę dyrektorka