W czwartek, 19 sierpnia w Sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach obradował Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. W obradach powiat skarżyski reprezentowała wicestarosta Anna Leżańska. Podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z ochroną zdrowia, edukacją, wsparciem osób niepełnosprawnych oraz finansowaniem inwestycji strategicznych.

Przybyłych na Konwent gości powitał starosta kielecki Mirosław Gębski, który w krótkiej prezentacji filmowej przedstawił dorobek samorządu. 

Następnie dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ Małgorzata Kiebzak omówiła zasady rozliczania szpitali w dobie pandemii. 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzej Michalski mówił natomiast o współpracy tej instytucji z samorządami w zakresie korzystania z programów wspierających osoby z niepełnosprawnością. Jak zaznacza wicestarosta Anna Leżańska z przedstawionej przez dyrektora PFRON  informacji wynika, że powiat skarżyski jest trzecim samorządem w województwie, tuż po powiecie kieleckim i miastem Kielce, który skutecznie pozyskuje środki z dostępnych programów dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

W dalszej części posiedzenia Marcin Piętak z Banku Gospodarstwa Krajowego omówił rządowy program inwestycji strategicznej „Polski Ład”, natomiast świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka przedstawiła programy ministerialne.

Starostowie wyznaczyli także swojego przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych. Przedstawicielem została wybrana wicestarosta powiatu opatowskiego Małgorzata Jalowska.

Na miejsce kolejnego Konwentu, który ma odbyć się na początku października zaproponowano Sandomierz.

obrady konwentu powiatów województwa świętokrzyskiegowicestarosta uczestniczy w obradach konwentu powiatugłosowanie przedstawicieli konwentu

fot. powiat kielecki