W środę, 18 sierpnia na wniosek Zarządu Powiatu odbyła się w formule zdalnej XXXV sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni rozpatrzyli i podjęli 5 uchwał w sprawie: wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021 – 2035, wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy dzierżawy pomieszczenia OLK oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej wraz z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym środowa sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego i dotyczyła rozpatrzenia i podjęcia pięciu uchwał.

W ramach uchwał wprowadzających zmiany w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021 – 2035, rada powiatu m.in. zabezpieczyła wkład własny powiatu w wysokości 139 tys. zł na realizację czterech projektów na które powiat pozyskał ponad 1 mln zł ze środków PFRON. Są to projekty obejmujące:

  • montaż wykładziny antypoślizgowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz w bursie szkolnej,
  • budowę pochylni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 –wejście do budynku szkoły,
  • remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
  • zakup dwóch ultradźwiękowych terminali multimedialnych z planem tyflograficznym, planów tyflograficznych wewnętrznych PMMA na poszczególne kondygnacje, nadajników w technologii beacon oraz pętli indukcyjnej dla starostwa powiatowego,

Wprowadzono także pozyskany grant finansowy w wysokości ponad 1 mln 600 tys. zł na wdrożenie pilotażowego modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15. Projekt jest całkowicie finansowany ze środków zewnętrznych: 84,28% to środki unijne, 15,72% to środki z budżetu państwa.

Ponadto wprowadzono 150 tys. zł pozyskanego dofinansowania z budżetu państwa oraz zabezpieczono 37 tys. zł wkładu własnego powiatu na adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia w budynku Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej strzelnicy wirtualnej.

Zabezpieczono również środki finansowe w wysokości 83 tys. zł na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie rond”. Środki te umożliwią powiatowi zagospodarowanie i utrzymanie do roku 2022 dwóch rond na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Są to ronda u zbiegu ulic: Sokola – Wiejska oraz Armii Krajowej – Konarskiego. Koszt ich zagospodarowania szacuje się na kwotę 58 tys. zł, natomiast miesięczny koszt utrzymania rond będzie wynosił około 1700 zł.

W związku z zajęciem przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej III miejsca w Konkursie Sztuka Osób Niepełnosprawnych, za którą przyznano placówce 4 tys. zł, o taką też kwotę został zwiększony po stronie dochodowej i wydatkowej budżet jednostki.

W trakcie środowej sesji radni wyrazili także zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie na okres 6 lat umowy dzierżawy pomieszczenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej z przeznaczeniem na działalność apteki.

Dokonali także oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 rok.

Pełny zapis XXXV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

https://www.youtube.com/watch?v=6-PzdiQW1P4&t=820s

radni obradują na sesji

obrady rady powiatu

obrady rady powiatu

starosta podczas obrad

obrady rady w gabinecie przewodniczącego

wiceprzewodnicząca rady podczas sesji

przewodniczący rady

skarbnik powiatu przedstawia uchwałę

sekretarz powiatu przedstawia uchwałę