Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 18 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 odbędzie się, w sposób zdalny XXXV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021 – 2035,

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,

3) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy dzierżawy pomieszczenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

4) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,

5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2020 rok.

4. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Obrady będzie można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

przewodniczący rady powiatu prowadzi obrady