W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest powiat skarżyski” co roku Starosta  przyznaje stypendia sportowe i naukowe. Za ubiegły rok szkolny Starosta Skarżyski Artur Berus przyznał dwa stypendia naukowe i dwa sportowe.

W tym roku wpłynęło 35 wniosków o stypendia, w tym 27 wniosków o stypendium naukowe i 8 wniosków o stypendium sportowe. Komisja stypendialna zarekomendowała Staroście Skarżyskiemu Arturowi Berusowi cztery osoby do wyróżnienia.

Za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2020/2021 zostały wytypowane dwie osoby: Przemysław Cichoń z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej oraz Aleksandra Gładyś z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. One też otrzymają Stypendium Naukowe Starosty Skarżyskiego.

Przemysław Cichoń otrzyma stypendium w wysokości 2000,00 zł za wysokie osiągnięcia naukowe z matematyki. Otrzymał on wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym i był laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady z matematyki OLIMPUS – sesja zimowa, na której zajął III miejsce. Ponadto brał udział w Ogólnopolskiej Olimpiady z matematyki OLIMPUS – sesji jesiennej, Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych.

Również Aleksandra Gładyś otrzyma stypendium w wysokości 2000,00 zł za wysokie osiągnięcia naukowe z matematyki. Była laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady z matematyki OLIMPUS – sesja zimowa, na której zajęła III miejsce i finalistką IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. Ponadto brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiady z matematyki OLIMPUS sesja jesienna i Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigówek.

Za osiągnięcia sportowe komisja również zarekomendowała dwie osoby: Wiktorię Sieczkę z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej oraz Marcela Rafalskiego z Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Wiktoria Sieczka otrzyma stypendium w wysokości 2000,00 zł za wysokie osiągnięcia sportowe w trójboju siłowym. Oto niektóre tylko jej osiągnięcia: I miejsce w Pucharze Polski w Trójboju siłowym kat. J 18 +57 kg (Raszyn 19.06.2021),  I miejsce w Pucharze Polski w Trójboju siłowym kat. Seniorka 84 kg (Raszyn  19.06.2021), I miejsce w Mistrzostwach Polski w wyciskaniu leżąc kat. 76 juniorek młodszych (Będzin 20-21.03.2021), II miejsce w Mistrzostwach Polski w wyciskaniu leżąc kat. Najlepszej Juniorki Młodszej (Będzin 20-21.03.2021), II miejsce w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym w klasyfikacji Najlepszej Juniorki Młodszej Zawodów (Puławy 13.12.2020), I miejsce w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym w kat. wagowej 84 juniorek młodszych (Puławy 13.12.2020),  I miejsce w X Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym kat. 72 kg. Juniorka do 18 kat ( Skierniewice 04-06.09.2020),  I miejsce w XXIX Mistrzostwach Polski w wyciskaniu leżąc w kat. 84 kg. Juniorka do lat 18 (Skierniewice 04-06.09.2020), I miejsce w Mistrzostwach Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym kat. J18 84 kg (Warszawa 19-20.09.2020).

Marcel Rafalski otrzyma stypendium w wysokości 2000,00 zł za wysokie osiągnięcia sportowe zapasach. Oto jego osiągnięcia: III miejsce w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Kadetów w Zapasach w stylu wolnym (Staszów 11-12.12.2020), II miejsce w XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych kat. Styl klasyczny – 45 kg. (Lublin 2020), II miejsce w I Pucharze Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym (26-28.02.2021 Targówek), I miejsce w XXX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym kat. 48 kg. (Ruda Śląska 21.11.2020),  II miejsce w Pucharze Polski w zapasach kadetów w stylu klasycznym kat. 48 kg (Racibórz 26-28.03.2021), II miejsce z XIII Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym Białołęka Wrestling Cup ( Warszawa 14.03.2021).

Stypendia i listy gratulacyjne zostaną przekazane wyróżnionym uczniom i uczennicom podczas Powiatowego Rozpoczęcia Roku Szkolnego.

Już dziś zachęcamy do składania wniosków za rok szkolny 2021/2022. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2022r. Przypominamy, że Komisja bierze pod uwagę osiągnięcia sportowe czy naukowe na szczeblu minimum wojewódzkim w konkretnym roku szkolnym. Istotne jest również to, że samo świadectwo z czerwonym paskiem nie jest wystarczające do otrzymania stypendium starosty.

 stypendia