W czwartek, 15 lipca Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, przy udziale wicestarosty Anny Leżańskiej i przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn Jacka Krzepkowskiego, przekazał wykonawcy – firmie Budromost - Starachowice plac budowy drogi powiatowej w miejscowości Ubyszów w celu rozpoczęcia realizacji inwestycji. W ramach inwestycji o wartości ponad 1 mln 100 tys. zł przeprowadzony zostanie remont drogi powiatowej nr 0443T na trasie Bliżyn - Ubyszów – Majdów. Remont sfinansuje powiat skarżyski przy współudziale gminy Bliżyn.

Przekazanie placu budowy odbyło się przy końcowym odcinku drogi w Ubyszowie graniczącym z Majdowem w powiecie szydłowieckim. Strony umowy podpisały stosowne protokoły przekazania placu, co umożliwi Wykonawcy rozplanowanie kolejności wykonywania prac remontowych. Firma Budromost  przewiduje rozpoczęcie prac najwcześniej za dwa tygodnie. Jak informuje zastępca prezesa firmy Grzegorz Adamus w pierwszej kolejności zostanie zerwana stara nawierzchnia, droga zostanie odciążona, wykonana będzie konstrukcja pod nową nawierzchnię, a także przygotowana organizacja ruchu na czas remontu.

Przypomnijmy: W ramach realizacji inwestycji wyremontowane zostanie prawie 2 km drogi powiatowej na trasie Bliżyn - Ubyszów – Majdów. Droga zyska nową nawierzchnię, zostaną wyregulowane i utwardzone pobocza, odtworzone rowy, a całość odpowiednio oznakowana. Całkowity koszt wykonania zadania, zgodnie z umową, wyniesie 1.158.379,31 zł. Remont drogi w Ubyszowie sfinansowany będzie przez powiat skarżyski i gminę Bliżyn. Powiat na ten cel przeznaczy 978.379,31 zł, a gmina - 180 tys. zł.

Firma na realizację inwestycji ma czas do końca października br..  

droga powiatowa w Ubyszowieuczestnicy przekazania placu budowywicetarosta i przedstawiciel Budromostu omawiają remont uczestnicy przekazania placu budowy - ubyszów uczestnicy przekazania placu budowy - ubyszów na tle tablicy informacyjnejpodpisanie protokołu przekazania placu budowy drogipodpisanie protokołu przekazania placu budowy drogipodpisanie dokumentów z przekazania placu budowy drogipodpisanie protokołu przekazania placu budowy drogi