W czwartek 17 czerwca br. Marek Czyż, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz Beata Czerczak, główna księgowa Zarządu Dróg Powiatowych, w obecności Wicestarosty Anny Leżańskiej i Członka Zarządu Tadeusza Bałchanowskiego, podpisali umowę z reprezentującymi firmę Budromost Starachowice, Prezesem Ryszardem Wojtonem i Wiceprezesem Grzegorzem Adamusem. W spotkaniu uczestniczył także Paweł Pucułek, kierownik działu technicznego firmy Budromost. Umowa dotyczy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II”.

Całkowity koszt II etapu przebudowy drogi w Występie opiewa na kwotę 1.675.507,85 zł, z czego aż 50% środków stanowią pieniądze pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto 430 tys zł na tę inwestycję przekazała Gmina Łączna, natomiast pozostały wkład to środki z budżetu Powiatu Skarżyskiego. Zakres prac obejmuje remont ponad pół kilometra drogi, w tym budowę poboczy i zjazdów na posesje, odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego.

Zgodnie z zapisami umowy firma powinna zakończyć inwestycję do 31 października br.

Dyrektor ZDP Marek Czyż podpisuje umowę z przedstawicielami firmy Budromost. Przy podpisaniu umowy z firmą Budromost obecni byli wicestarosta Anna Leżańska i członek zarządu Tadeusz Bałchanowski. Na zdjęciu uczestnicy spotkania podczas którego podpisano umowę z firmą Budromost.