Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 25 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXXIV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesja ze względu na stan zagrożenia epidemicznego odbędzie się w sposób zdalny. Obrady będzie można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955.

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej MOMP w Skarżysku- Kamiennej za 2020 rok:
 • przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego MOMP w Skarżysku-Kamiennej,
 • podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2020 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej OLK w Skarżysku-Kamiennej za 2020 rok:
 • przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
 • podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za 2020 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.
 1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu skarżyskiego za 2020 rok:
 • przedstawienie raportu o stanie powiatu,
 • debata,
 • podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok i podjęcie uchwał:
 • przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2020 rok,
 • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2020 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2020 rok.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021 – 2035,
 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
 • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 • zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021.

12. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Jacek Jeżyk, Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego.