W miniony czwartek, 17 czerwca  2021 r. w altanie  w miejscowości Brzeście gmina Bliżyn, odbyło się po raz pierwszy po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią, wspólne posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Powiatu Skarżyskiego,  wicestarosta  Anna Leżańska oraz Edyta  Ucińska – kierownik Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej.

Wiele pozytywnych emocji wniosła Pani Maria Wrzeszczewicz ,  która napisała i wyrecytowała wiersz specjalnie na tę okoliczność pt. „Covid?... to już przeszłość”.

Poniżej zamieszczamy treść wiersza: 

                                      Ach!   Radośnie,    Och!   Przyjemnie

                                      Ach!   To rzeczywistość miła. . . –

                                      Wreszcie żegnamy  pandemię,

                                      która  tak  nas  udręczyła.

                                      Nie dość dzisiaj Ochów!, Achów!

                                      Wielu  przymiotników  szczęsnych ,

                                      bo żyliśmy w ciągłym strachu.

                                      Za tym czasem, nikt nie tęskni.

                                      Ciężko było człowiekowi,

                                      Gdy dzień każdy z nim frymarczył,

                                      że go może dopaść  Covid,

                                      czy respiratorów starczy?

                                      czy miejsce będzie w szpitalu,

                                      czy szczepionki  „przeciw” przyszły?

                                      I dni pełne bólu, żalu,

                                      gdy odchodził ktoś najbliższy.

                                      Odchodził bez pożegnania,

                                      smutne i bolesne fakty.

                                      Koronawirus  zabraniał  

                                      na osobiste  kontakty.

                                            Wirus!...Wirus!. . . utrapiony,

                                            Co  z  Vuhan  miasta  pochodzi,

                                            pochłonął istnień miliony

                                            i nic tego nie nagrodzi.

                                            Wreszcie zdetronizowany.

                                            Już strąconą ma koronę.

                                            Ludzkość będzie goić rany,

                                            koić  serca  zasmucone.

                                            Życie wreszcie się odnowi.

                                            Zagrożenie już odeszło.

                                           Ach!  Nareszcie  

                                            znika  Covid …to  już  przeszłość! 

                                            Przeszłość!   Przeszłość!!!

                                                           Oby radość ta była realna,

                                                           że koronawirus odchodzi

                                                           i niszcząca pandemia nachalna

                                                           nie zechciała nas dalej nachodzić.

                                              

Maria Wrzeszczewicz  - 1.06.2021r.

Idąc za przykładem Pani Marii, inni członkowie również prezentowali swoją twórczość oraz interpretacje wierszy Wielkich Twórców Literatury Polskiej. Spotkanie było okazją do podsumowania wcześniejszych działań oraz wyznaczeniem celów do realizacji w bieżącym roku.

członkowie Rady Sniorów Powiatu Skarżyskiegoczłonkowie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego i przedstawiciele Powiatu Skarżyskiegoczłonkowie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego i przedstawiciele Powiatu SkarżyskiegoWrzeszczewicz Maria, Anna Leżańska wicestarosta skarżyskiczłonkowie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiegoczłonkowie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiegoczłonkowie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiegoczłonkowie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiegoprzedstawiciele Powiatu Skarżyskiegoczłonkowie Rady Seniorów Powiatu SkarżyskiegoMaria Wrzeszczewicz