Za sprawą ponad 15 tys. złotych pozyskanych z Budżetu Państwa, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej wyremontuje łazienkę oraz wymieniona zostanie w nim część przyłącza kanalizacyjnego.

W tym tygodniu Starosta Artur Berus oraz Wicestarosta Anna Leżańska wraz ze Skarbnikiem Powiatu Urszulą Wroną podpisali z przedstawicielami Wojewody Świętokrzyskiego umowę na dotację celową przeznaczoną dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki pozyskanym środkom w placówce, w której obecnie przebywa 33 podopiecznych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, wyremontowana zostanie łazienka. Ponadto wymieniona zostanie część przyłącza kanalizacyjnego. Wszystkie prace wykonane mają zostać jeszcze w tym roku.

Na zdjęciu: Renata Podlewska, kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, wicestarosta Anna Leżańska i starosta Artur Berus.