W piątek, 11 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej uroczyście podsumowali projekt „Mikołaj Kopernik postawił na edukację", który był realizowany od 1 marca do 25 czerwca 2021 roku wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W podsumowaniu, gdzie zaprezentowano wszystkie działania projektowe gościnnie uczestniczył starosta Artur Berus.   

Projekt pt. „Mikołaj Kopernik postawił na edukację” ZSE realizował w okresie od 1 marca do 25 czerwca 2021 roku, wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Jest to jak zaznaczyła dyrektor szkoły Joanna Romanowska jeden ze sztandarowych projektu Ekonomika. Jego nadrzędnym celem było rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych uczniów wkraczających na rynek pracy.

- Mam ogromną satysfakcję, że nasz Zespół Szkół Ekonomicznych jest tą szkołą, która, mogę powiedzieć, jest jedną z liderów w realizacji projektów. Miło mi patrzeć na portalach internetowych, czy w mediach społecznościowych na relacje z waszych zagranicznych praktyk zawodowych. Wiem, że ta wiedza pozyskana z tych praktyk jak i warsztatów projektu „Mikołaj Kopernik postawił na edukację" na pewno zaprocentuje w waszym życiu – podkreślił starosta Artur Berus gratulując młodzieży i kadrze pedagogicznej zaangażowania w realizację projektu.      

W ramach projektu odbyły się zajęcia warsztatowe oraz Konkurs Przedsiębiorczości Ekonomika. Zajęcia warsztatowe objęły tematykę dotyczącą m.in.: planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno - zawodowych, sporządzania indywidualnych planów kariery, analizy rynku pracy i pod katem zatrudnienia i samozatrudnienia, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na prowadzenie własnej działalności, poznawania własnych zasobów, sporządzania portfolio i dokumentów aplikacyjnych, kształcenia umiejętności autoprezentacji, a także tworzenia start-upów.

Warsztaty prowadzone były przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Instytutu Badań Edukacyjnych, wykładowców Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych ZSE.

Podsumowanie działań projektowych przeplatane było występami artystycznymi uczniów ZSE. 

slajd z tematyką projektustarosta w obecności dyrektor szkoły składa uczniom gratulacje młodzież zapowiada program uczniowie w sali gimnastycznejuczestniczki warsztatów wyrażają swoje odczucia 4 uczestniczki warsztatów wyrażają swoje odczucia uczniowie i gości uroczystości siedzą w sali gimnastycznejuczennica ekonomika śpiewawystęp artystyczny uczniówwystęp artystyczny uczniówwystęp artystyczny uczniówwystęp artystyczny uczniówwystęp artystyczny uczniówwystęp artystyczny uczniów