W poniedziałek, 7 czerwca w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zebrała się Rada Fundacji „Pomnik-Mauzoleum w Michniowie”, która podsumowała miniony rok oraz nakreśliła plan pracy na rok 2021. Radzie przewodniczył Tadeusz Bałchanowski, członek zarządu powiatu skarżyskiego.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Fundacji „Pomnik-Mauzoleum w Michniowie” Tadeusz Bałchanowski, następnie prezes Stanisław Krogulec podsumował rok 2020 oraz nakreślił plany na rok 2021. Najważniejszym wydarzeniem w tym roku będzie oficjalne otwarcie Mauzoleum, prawdopodobnie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i wicepremiera Piotra Glińskiego. Jak poinformował obecny na spotkaniu dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora uroczystości w tym roku będą miały wyjątkowy charakter. W dniach 10-11 lipca w Kielcach i w Michniowie odbędzie się sesja naukowa z udziałem ponad 30 naukowców. 12 lipca uroczystości rozpoczną się o godzinie 14.00 uroczystą Mszą Świętą, następnie głos zabiorą Marianna Wikło – świadek tragedii z 1943 roku, Prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier Piotr Gliński i marszałek województwa Andrzej Bętkowski. 13 lipca uroczystości będą miały charakter lokalny. O godz. 15.00 z udziałem marszałka województwa odbędzie się uroczysta sesja rady miejskiej, podczas której osoby zaangażowane w kultywowanie pamięci o tragedii mieszkańców Michniowa zostaną uhonorowane okolicznościowymi medalami. Godzinę później odprawiona zostanie Msza Święta.

Kierownik Mauzoleum Ewa Kołomańska poinformowała, że od otwarcia obiektu w dniu 8 maja zwiedziło go już ponad 2000 osób. Od września, o ile warunki epidemiologiczne pozwolą, planowane są warsztaty i zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej.

Rada jednogłośnie zdecydował też o poszerzeniu jej składu. Do Rady weszli: dr Katarzyna Jedynak, dr Justyna Staszewska oraz Bartosz Bętkowski (radny powiatu skarżyskiego).

Tadeusz Bałchanowski przewodniczy radzie Fundacji odczytanie sprawozdania z działalności Fundacjiposiedzenie rady Fundacjiwspólna fotografia uczestników posiedzenia rady Fundacji

Tekst i foto J. Kita