Powiat skarżyski ma na sprzedaż dwie atrakcyjne nieruchomości położone przy ul. Legionów w Skarżysku-Kamiennej. Są to działki jedna o powierzchni 0,3539 ha, druga o powierzchni 0,3954 ha zabudowane budynkami wykorzystywanymi w przeszłości na cele dydaktyczno-praktyczne Technicznych Zakładów Naukowych oraz na cele własne Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Zakładów Metalowych Mesko S.A..

- Zarząd Powiatu Skarżyskiego realizując zadania publiczne dotyczące gospodarki nieruchomościami nie przewiduje wykorzystania tych działek pod kątem realizacji zadań własnych. Dlatego też kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania mieniem powiatowym, sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu umożliwi docelowe zagospodarowanie tych nieruchomości, a powiatowi zapewni dodatkowo dochód z ich sprzedaży - informuje wicestarosta Anna Leżańska.

Zgodę na sprzedaż w drodze przetargu prawa własności obu nieruchomości zabudowanych wyraziła podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Skarżyskiego.

Zespół Szkół Transportowo Mechatronicznych dz.1 491 i 1 475 page 0001Budynek dz 1 491 od ul. LegionówBudynek dz 1 491 od ul. Legionów Budynek dz 1 491 od ul. Legionów IMG 0077IMG 0078IMG 0088IMG 0089IMG 0090

 Fot. Geoportal, Google Maps, archiwum Starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamiennej