We wtorek 18 maja 2021 r. u Starosty Skarżyskiego Artura Berusa gościł ks. Roman Twaróg, proboszcz parafii katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczył także Radny Gminy Łączna Mirosław Nyga.

Ksiądz Roman Twaróg swoją pracą i zaangażowaniem doprowadził do odbudowy i wyremontowania wielu świątyń między innymi w Zińkowcach, Żwańcu, a także zabytkowego kościoła w Okopach Świętej Trójcy. Największą zasługą Księdza jest opieka i przywracanie świetności katedrze w Kamieńcu Podolskim, w której w latach 1945–1989 działało sowieckie Muzeum Religii i Ateizmu. Po przejęciu katedry w Kamieńcu Podolskim przez władze Kościoła katolickiego i przywróceniu Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, ksiądz Roman Twaróg został mianowany proboszczem katedry.

Obecnie ksiądz Roman prowadzi prace remontowo-budowlane przy dawnym klasztorze Panien Dominikanek na starym mieście w Kamieńcu Podolskim. Prace te wchodzą w skład stworzonego przez niego projektu muzealnego, mającego na celu upamiętnienie męczeństwa chrześcijan i Żydów na Kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, jako dawnego „przedmurza chrześcijaństwa”. 

W rozmowie ze Starostą Skarżyskim, ks. Roman Twaróg opowiadał o postępach prac jakie prowadzone są w klasztorze Panien Dominikanek i potrzebach, które dzięki ludziom dobrej woli stara się konsekwentnie realizować.

- Budynek już jest otynkowany i obecnie jest malowany, ale trzeba jeszcze położyć posadzki, a to jest 160 m2 na jednym poziomie. Udało się pozyskać nam płytki po niższej cenie od producenta, ale do tego dochodzą kleje, robotnicy, to wszystko kosztuje – mówił gość z Ukrainy. – Gdyby możliwa była jakaś pomoc, czy w zakupie płytek, czy pokryciu innych kosztów, to byli byśmy serdecznie wdzięczni – zwracał się z prośbą ks. Roman Twaróg.

- Dziś w czasach pandemii o wsparcie finansowe nie jest łatwo, borykają się z tym również samorządy, które często w trudach muszą zabiegać o każdą złotówkę, która przysłuży się mieszkańcom – tłumaczył Starosta. – Oczywiście w rozmowach z lokalnymi przedsiębiorcami oraz samorządowcami będę lobbował i pamiętał o sprawie księdza proboszcza i dziele prowadzonym na kresach wschodnich – zapewnił Starosta Skarżyski Artur Berus.

Okładka ulotki pod nazwą Niezłomne twierdze Podola. Fragment ulotki Niezłomne twierdze Podola. Na zdjęciu od lewej Starosta Skarżyski Artur Berus, ks. Roman Twaróg i radny Gminy Łączna Mirosław Nyga.