Powiat skarżyski znalazł się w gronie trzech powiatów z województwa świętokrzyskiego, które pozyskały środki finansowe na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. W czwartek, 13 maja starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska i skarbnik Urszula Wrona podpisali z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem    umowę na kwotę 40 tys. 800 zł. Umowę, władze powiatu oficjalnie przekazały do realizacji dyrektorowi PCPR Pawłowi Perkowskiemu. W ramach pozyskanych pieniędzy jeszcze w tym roku wsparciem objętych zostanie 20 rodzin osób niepełnosprawnych z powiatu skarżyskiego. 

Program „Opieka wytchnieniowa” na terenie powiatu skarżyskiego realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.

– To budujące, że jesteśmy jednym z trzech samorządów powiatowych w województwie, które pozyskały środki na realizację opieki wytchnieniowej. Tu podziękowania należą się przede wszystkim pracownikom przygotowującym wniosek - podkreślił starosta Artur Berus przekazując umowę do realizacji dyrektorowi PCPR Pawłowi Perkowskiemu, który zadeklarował, że dołoży wszelkich starań aby rodziny osób niepełnosprawnych były zadowolone.  

- Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 40 tys. 800 zł będziemy mogli wesprzeć 20 rodzin z powiatu skarżyskiego, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi oraz niepełnosprawnymi osobami dorosłymi. Rodziny te zostaną wsparte opieką rehabilitanta, psychologa i dietetyka. Jest to bardzo istotna pomoc zarówno dla opiekunów osób niepełnosprawnych – mówi wicestarosta Anna Leżańska.   

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.

Jak wyjaśnia dyrektor PCPR Paweł Perkowski realizacja programu w roku 2021 będzie polegała na pracy z opiekunami i rodzinami osób niepełnosprawnych. Wsparciem zostanie objętych łącznie 20 rodzin – 10 rodzin dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 10 rodzin, gdzie są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ze stopniem znacznym. Będzie to wsparcie psychologiczno-terapeutyczne, prowadzone będą zajęcia z dietetykiem oraz fizjoterapeutą lub rehabilitantem. Zajęcia prowadzone będą w formie grupowej, a w razie potrzeb także indywidualnej. 

- Do programu „Opieka wytchnieniowa” przystąpiliśmy po raz pierwszy. Jeśli program ten sprawdzi się u nas, będzie zainteresowanie i przyniesie spodziewane efekty, będzie przez nas kontynuowany w wersji znacznie rozszerzonej – dodaje dyrektor Perkowski.

władze powiatu skarżyskiego podpisują umowę z wojewodąplansza z przyznana kwotą starosta odbiera od wojewody umowęprzekazanie umowy dyrektorowi PCPR