Przebudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie dobiegła końca. Jaki jest efekt tej przemiany mogli się w czwartek 6 maja przekonać, zaproszeni przez dyrektora muzeum Tadeusza Sikorę, samorządowcy z trzech powiatów – skarżyskiego, starachowickiego i kieleckiego. Samorząd powiatu skarżyskiego podczas zwiedzania nowego obiektu reprezentował członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski.

Samorządowców po nowym obiekcie oprowadziła kierownik Mauzoleum Ewa Kołomańska. Wśród zaproszonych gości byli także m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz przedstawiciele władz gmin powiatu skarżyskiego – zastępca prezydenta Skarżyska Krzysztof Myszka, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, przewodniczący rady gminy w Suchedniowie Krzysztof Adamiec, wójt Bliżyna Mariusz Walachnia, wójt Skarżyska Kościelnego Jacek Bryzik oraz przedstawiciele samorządów powiatów - starachowickiego i kieleckiego.

- Przebudowane Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie robi niesamowite wrażenie -mówi Tadeusz Bałchanowski. - Moim zdaniem autorom koncepcji tej przebudowy udało się stworzyć miejsce oddające autentyczność tragedii pacyfikowanych wsi.  Jestem przekonany, że każdy kto zechce odwiedzić Mauzoleum będzie nie tylko poruszony niezwykłą architekturą, ale także wzbogacony wiedzą o 817 spacyfikowanych w czasie II wojny światowej wsiach polskich, w tym Michniowa – dodaje T. Bałchanowski zachęcając do odwiedzenia Mauzoleum.

Zgodnie z koncepcją architektoniczną Mauzoleum w Michniowie to jeden długi budynek, podzielony na segmenty o powierzchni około 2000 metrów powierzchni wystawienniczej. Budynek ma postać Domu - Chaty, składa się z segmentów zamkniętych i otwartych. Na całej długości budynku zostały wykonane przerwy w ścianach – przeszklone przegrody oddzielające od siebie poszczególne części. Nocą, monument przypomina zwiedzającym płonące wsie i chaty. Poprzez przegrody zwiedzający mają możliwość wyjścia na zewnątrz, gdzie – po obu stronach budynku ustawione zostały czterometrowe krzyże, wykonane z nadpalonego drewna. Koncepcja i projekt przebudowy Mauzoleum przygotowała pracownia architektoniczna NIZIO International Design z Warszawy - czytamy na stronie internetowej Martyrologia Wsi Polskich.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie dla turystów zostanie otwarte już w najbliższy weekend (8 i 9 maja). Na razie, ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, obiekt będą mogły zwiedzać tylko osoby indywidualne.

samorządowcy zwiedzają mauzoleum w Michniowie kustosz muzeum oprowadza po obiekciesamorządowcy zwiedzają mauzoleum w Michniowie wójt gminy Bliżyn, burmistrz Suchedniowa i marszałek województwa w muzeum jedno z pomieszczeń z ekspozycją wspólna fotografia zaproszonych samorządowców przed muzeumsala prelekcyjna budynek mauzoleum z zewnątrrz

Fot. Jacenty Kita