W środę, 21 kwietnia odbyła, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, XXXII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, podczas której radni przyjęli cztery uchwały. Obrady ze względu na stan epidemii odbyły się w formule zdalnej.

W ramach uchwał budżetowych wprowadzono zmiany zarówno w tegorocznym budżecie powiatu jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035. Między innymi zabezpieczono środki w łącznej wysokości 280 tys. zł na dwa zadania drogowe – 230 tys. zł na budowę mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ul. 1-go Maja oraz 50 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0588T w gminie Łączna na odcinku Podzagnańszcze – Zagórze. Zwiększenie planu wydatków na budowę mini ronda jest konieczne aby spełnić wymogi porozumienia z Terra Bau i uzyskać od firmy pieniądze na realizację zadania. 

W związku z wznowieniem działalności trzech aptek na terenie Skarżyska-Kamiennej konieczne było także podjecie uchwały w sprawie: zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rok. Działalność wznowiły apteki przy ul. Słowackiego 44, ul. Sokolej 18 i ul. Spółdzielczej 34B. Apteki te zostały więc ujęte zarówno w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze dziennej na terenie powiatu skarżyskiego w 2021 r. oraz  od maja br. do harmonogramu dyżurów nocnych włączona została apteka „Arnika” przy ul. Słowackiego 44 w Skarżysku-Kamiennej. Apteka ta pełnić będzie dyżury nocne za siebie oraz za dwie pozostałe apteki mieszczące się przy ul. Sokolej 18 i ul. Spółdzielczej 34B.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte większością głosów.

Pełny zapis XXXII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego  https://www.youtube.com/watch?v=bR_pLPkGS3M  

zarząd powiatu podczas obrad sesji radyczłonkowie zarządu i dyrektor ZDP uczestniczą w sesji rady powiatustarosta skarżyski Artur Beruswicestarosta i członek zarządu podczas obradprzewodniczący rady Jacek Jeżykwiceprzewodnicząca rady Bożena Bętkowskaradni Tomasz Wąsowski i Jerzy Żmijewski radna Barbara Kociaskarbnik powiatu Urszula wronasekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz