Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia przyczyniły się do drastycznego obniżenia poziomu aktywności fizycznej, tak niezbędnej w budowaniu odporności, walce ze stresem czy pokonaniu wszelkich trudów życia codziennego. Dlatego szczególnie teraz, każda forma aktywności fizycznej jest niezwykle istotna, w szczególności w grupie seniorów, którzy są najbardziej narażeni na skutki trwającej pandemii.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego stworzył film edukacyjny, prezentujący zestaw ćwiczeń fizycznych na każdy dzień tygodnia. Zaproponowany materiał oraz prelekcje dietetyka i psychologa są jednocześnie kontynuacją spotkania poświęconego „Wpływowi COVID-19 na zdrowie psychiczne mieszkańców województwa świętokrzyskiego”.

Zobacz film pt. Zdrowie w warunkach izolacji domowej spowodowanej przez Covid-19. Ćwiczenia

KW 75391 OZ plik2 copy