Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 21 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 13.30 odbędzie się XXXII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu. Obrady, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, prowadzone będą w sposób zdalny. Przebieg sesji można będzie śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021-2035,

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,

3) zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rok.

4. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Przewodniczący Jacek Jeżyk prowadzi obrady.