Powiat skarżyski we współpracy z Obwodem Lecznictwa Kolejowego i Szpitalem Powiatowym uruchomi punkty szczepień masowych. Zgodę na utworzenie punktów wyraził NFZ. - Planujemy utworzyć 6 zespołów szczepiących, w dwóch punktach szczepień masowych, po trzy w każdym. W tych punktach można będzie zaszczepić blisko trzy tysiące osób tygodniowo. Obecnie trwają prace organizacyjne związane z odpowiednim przygotowaniem punktów – informuje starosta Artur Berus. W środę, 14 kwietnia w starostwie powiatowym odbyło się robocze spotkanie zespołu ds. utworzenia punktów przy udziale członka zarządu powiatu Katarzyny Bilskiej sekretarza powiatu Małgorzaty Nosowicz, przedstawicieli partnerów - OLK i ZOZ oraz wydziałów starostwa zaangażowanych w prace organizacyjne. 

Powiatowe Punkty Szczepień Masowych zlokalizowane będą na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Jeden punkt znajdować się będzie w Szpitalu Powiatowym przy ul. Szpitalnej 1 drugi punkt otwarty zostanie w Sali konferencyjnej starostwa znajdującej się w budynku przy pl. Floriańskim 1 (budynek, w którym mieści się Biblioteka Pedagogiczna). W każdym z tych punktów powstaną po trzy zespoły szczepienne, które dziennie będą mogły zaszczepić minimum 400 osób (po 200 na każdy punkt). Tak więc w obu punktach można będzie zaszczepić 2 tys. 800 osób tygodniowo, pod warunkiem otrzymania w terminie planowanej liczby szczepionek. Punkty tworzone są przez samorząd powiatu skarżyskiego we współpracy z Obwodem Lecznictwa Kolejowego i Zespołem Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej. Obie jednostki mają już doświadczenie w szczepieniu przeciw Covid-19.   

Przygotowania do uruchomienia przez powiat punktów szczepień masowych polegają przede wszystkim na adaptacji i wyposażeniu wyznaczonych miejsc na potrzeby tych punktów, zorganizowaniu personelu oraz wypracowaniu formy działalności punktów. W skład zespołów szczepiennych wchodzić będą osoby wykonujące szczepienie (wykwalifikowany personel medyczny z OLK i ZOZ), osoby obsługujące szczepienia pod względem administracyjnym oraz koordynatorzy zespołów. Koordynatorami ds. utworzenia punktów szczepień są - z ramienia samorządu sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz, z ranienia ZOZ – naczelna pielęgniarka Izabela Mosiołek, a ze strony OLK - kierownik działu Ekonomiczno-Technicznego Magdalena Zielińska.

Planuje się, aby mieszkańcy powiatu z punktów szczepień masowych mogli zacząć korzystać jeszcze w kwietniu. O szczegółach dotyczących rejestracji na szczepienia i działalności poszczególnych punktów powiat będzie na bieżąco informował.

posiedzenie zespołu ds. utworzenia punktów szczepieńczłonkowie zespołu podczas posiedzenia dot. utworzenia punktów szczepień