W piątek, 26 marca pod przewodnictwem starosty skarżyskiego Adama Berusa obradował, w trybie zdalnym, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem posiedzenia Zespołu była  aktualna sytuacja epidemiczna w powiecie skarżyskim. W obradach uczestniczyli  wicestarosta Anna Leżańska, przedstawiciele gmin powiatu skarżyskie m.in. burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, sekretarz gminy Skarżysko Kościelne Monika Mączyńska, dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Anna Chrzanowska, dyrektor Szpitala Powiatowego Leszek Lepiarz, komendant Policji w Skarżysku-Kamiennej mł. insp. Tomasz Jarosz, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Marcin Machowski.    

Przedstawiciele służb, inspekcji i straży omówili aktualną sytuację związaną z działaniami prowadzonymi na rzecz walki z Covid-19. Dyrektor szpitala Leszek Lepiarz poinformował, że zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca szpital powiatowy w Skarżysku-Kamiennej od soboty 27 marca musi zapewnić łącznie 55 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w związku z czym oddział wewnętrzny szpitala zostaje przekwalifikowany na oddział covidowy. Zaznaczył także, że ze względu na dynamikę sytuacji szpital w każdej chwili może spodziewać się decyzji o rozszerzenie tej działalności o kolejne oddziały.

Dyrektor sanepidu Anna Chrzanowska poinformowała, że od początku bieżącego roku na terenie naszego powiatu odnotowano 960 zachorowań na Covid-19, przy czym w styczniu było to 188 zachorowań , w lutym 189, a do 25 marca odnotowano już 581 chorych na koronawirusa. Zaznaczyła, że w dniu dzisiejszym skarżyski sanepid otrzymał kolejne 74 zgłoszenia i że obecnie na kwarantannie przebywa 995 osób. Jeśli chodzi o zgony to od początku 2021 r. w powiecie skarżyskim odnotowano 47 zgonów, a za cały rok 2020 – 74. Najwięcej tegorocznych zgonów odnotowano w marcu, bo do obecnego dnia 21, natomiast w styczniu było ich 14, a w lutym12. Dyrektor Chrzanowska podkreśliła, że w porównaniu z rokiem ubiegłym obecnie obniżyła się średnia wieku osób jeśli chodzi o zachorowania. Ponadto odnotowuje się w naszym powiecie przypadki, że na covid chorują osoby dwukrotnie zaszczepione przeciw koronawirusowi oraz osoby, które już przeszły chorobę i chorują po raz drugi.

Komendant skarżyskiej Policji mł. insp. Tomasz Jarosz także zwrócił uwagę na znaczny wzrost zachorowań na Covid-19, a co za tym idzie wzrost izolacji i kwarantann domowych. Poinformował, że obecnie służby mają do sprawdzenia 1046 osób przebywających w izolacji w związku z zachorowaniem na Covid-19 oraz odbywających kwarantanny. I tak:

  • W gminie Skarżysko-Kamienna na kwarantannie przebywa 470 osób, w izolacji domowej 282 osoby.
  • W gminie Skarżysko Kościelne – na kwarantannie jest 29 osób, w izolacji domowej – 11.
  • W gminie Bliżyn – na kwarantannie jest 57 osób, w izolacji – 44.
  • W gminie Łączna – na kwarantannie – 30 osób, w izolacji – 13
  • W gminie Suchedniów – na kwarantannie jest 87 osób, a w izolacji domowej przebywają 23 osoby.

Ponadto komendant Jarosz zaznaczył, że stróże prawa na bieżąco przekazują ośrodkom pomocy społecznej wszelkie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców w trakcie przeprowadzania procedury sprawdzania adresów osób objętych izolacją lub kwarantanną. Podkreślił także, że osoby bagatelizujące obowiązujące przepisy sanitarne nie mogą liczyć na żadną ulgę ze strony funkcjonariuszy.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Marcin Machowski podsumowując dotychczasowe działania straży pożarnej w zakresie walki z pandemią poinformował, że od początku roku odnotowano 208 interwencji, to o 50 więcej niż w roku ubiegłym w analogicznym okresie. Z tych 208 interwencji 55 było związanych bezpośrednio z pandemią. Działania strażaków, głównie ochotników polegały przede wszystkim na przewożeniu osób starszych do punktów szczepień. Dodatkowo na terenie powiatu, zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego rozdysponowano w gminach blisko 12 tys. ulotek informujących o zagrożeniach związanych z Covid-19 i możliwości szczepień.  Straż pomaga także przy tzw. izolowanych zdarzeniach medycznych, których w ostatnim czasie odnotowuje się wzrost.

Starosta Artur Berus na zakończenie posiedzenia podziękował wszystkim służbom za zaangażowanie w działania mające na celu eliminowanie zagrożenia oraz wspieranie mieszkańców w tej trudnej sytuacji pandemicznej.   

posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego starosta przewodniczy posiedzeniu, które odbywa się w formule zdalnej starosta i wicestarosta uczestniczą w zdalnym posiedzeniu zespołuAgnieszka Prusinowska pracownik Zespołu ds. zarządzania kryzysowegouczestnicy posiedzeniawidok na panelu zdalnie połączonych uczestników posiedzenia