Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2021 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Skarżysku-Kamiennej otrzymał polecenie zapewnienia 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ramach I poziomu zabezpieczenia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz 44 łóżek w ramach oddziału wewnętrznego dla pacjentów z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w ramach II poziomu zabezpieczenia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

Polecenie to obowiązywać będzie od 27.03.2021 r. (sobota) do odwołania.

 „Mając na uwadze konieczność podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony zdrowia i życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z obecnym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, niniejsze polecenie Wojewody Świętokrzyskiego może być uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jego uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron” – czytamy w uzasadnieniu do decyzji.