Dr n. med.  Małgorzata Fudala, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej została, jako pierwsza i jedyna w Polsce, wyróżniona Nagrodą Spirit of Excellence przyznawaną, przez Europejską Organizację Udarową, za ogromne zaangażowanie w proces optymalizacji opieki udarowej. W piątek, 19 marca przedstawicielka ESO Angels Awards przy udziale dyrekcji szpitala, władz powiatu skarżyskiego i pracowników oddziału uroczyście wręczyła laureatce wyróżnienie. W imieniu samorządu powiatu skarżyskiego gratulacje i podziękowania złożyli przewodniczący rady Jacek Jeżyk i wicestarosta Anna Leżańska. - Mimo, że indywidualnie może ktoś lepiej lub gorzej oceniać naszą pracę to mamy na to twarde dowody, że pracujemy dobrze i wiemy o tym, że pacjenci którzy do nas trafiają mają takie same szansę jakby trafili gdziekolwiek na świecie. Tego się nie da przecenić. Inicjatywa Engels pokazała nam drogę my idziemy ta drogą. Nie wiemy co nas jeszcze czeka, stoimy u progu trzeciej fali pandemii, ale świat potrzebuje aniołów i myślę, że damy radę – powiedziała laureatka dr Małgorzata Fudala po odebraniu statuetki Angels.           

Nagroda Spirit of Excellence przyznawana jest osobom, które uosabiają „doskonałość w zakresie opieki nad pacjentem z udarem” w swojej pracy z pacjentami, z innymi członkami zespołu szpitalnego oraz osobom, które dążą do podnoszenia standardów doskonałości w swoim szpitalu.

W roku 2020 do nagrody Spirit of Excellence nominowano 18 osób z 12 państw. Spośród nominowanych nagrodę otrzymało 5 osób z Litwy, Hiszpanii, Słowacji, Włoch i Polski. Wśród piątki zwycięzców oraz jako jedyna w Polsce znalazła się kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej dr n. med. Małgorzata Fudala. Nagroda została przyznana podczas Konferencji ESO-WSO 2020, która odbyła się w dniach 7-9.11.2020 r. w formie on-line.

Zwycięzcami Nagrody Spirit of Excellence w 2020 r. zostali:

- Dr Evija Miglane, Litwa

- Dr Carlos Molina, Hiszpania

- Matej Polak, Słowacja

- Dr Francesca Romana Pezzella, Włochy

- Dr Małgorzata Fudala, Polska

W piątek, 19 marca koordynatorka ESO Angels Awards Agnieszka Tymecka – Woszczerowicz wręczyła dr Małgorzacie Fudali statuetkę Angels. Podkreśliła, że dr Małgorzata Fudala jest cenionym lekarzem w gronie społeczności Inicjatywy Angels, gdzie od lat aktywnie działa i uczestniczy we wszelkich działaniach na rzecz udoskonalania leczenia oraz leczenia pacjentów z udarem mózgu.    

- Minęło już parę miesięcy odkąd dostałam informację, że zostałam wyróżniona tą nagrodą i muszę powiedzieć, że nadal nie mogę w to uwierzyć, że to naprawdę się wydarzyło. Czuję się bardzo wyróżniona przez Europejską Organizację Udarową, przez Organizację Angels. Znalazłam się w gronie fantastycznych, wspaniałych neurologów, którzy zostali nominowani i wyróżnieni. To że ja dostałam tę nagrodę świadczy o tym jak piękna jest idea inicjatywy Angels, jak ta idea powoduje to, że każdy niezależnie od tego gdzie mieszka i jakie ma warunki może doskonalić siebie, może włożyć swój wkład w to, żeby ogólnie nastąpiła poprawa w leceniu udaru mózgu – mówiła laureatka Nagrody Spirit of Excellence, dr n. med. Małgorzata Fudala dziękując za wsparcie kordynatorom i monitorom inicjatywy Angels w Polsce. Podziękowania skierowała także do swoich współpracowników.  

- Dziękuję bardzo całemu Zespołowi. Bardzo żałuję, że nie możemy razem świętować na tej uroczystości. […] Na pewno nie dostałabym tej nagrody gdyby nie wspaniały Zespół, z którym pracuję. […] Każde ogniwo, jeśli chodzi o leczenie udaru mózgu, jest bardzo ważne, zarówno jeśli chodzi o personel medyczny jak i pozamedyczny i to nie tylko z oddziału neurologii. Wielka jest także praca pracowników SOR, którzy wykazują bardzo duże zrozumienie i którzy wiedzą, że udar mózgu jest takim samym stanem zagrożenia życia jak zawał czy inne stany nagłe. Bez współpracy z nimi też by to nie miało miejsca. Tak samo jeśli chodzi o pracowników zakładu radiologii, laboratorium diagnostycznego. Dobrze, że są to osoby takie, które rozumieją sytuację i starają się walczyć razem z nami o każdą minutę dla pacjenta – podkreśliła dr Fudala.

- Dziękuję również Dyrekcji szpitala za to, że mam możliwość realizacji swoich marzeń, swoich planów. Bardzo się cieszę, że to udało się zrealizować akurat w tym szpitalu, bo to jest miejsce bardzo mi bliskie - mówiła laureatka.

Podziękowała także Radzie Powiatu Skarżyskiego i władzom powiatu za wysiłek włożony w to aby oddział neurologiczny i udarowy mógł pracować w lepszych i godnych warunkach dla pacjentów.

- Wiadomo, że ściany nie leczą, ale na pewno przyjemniej pracuje się i przyjemniej przebywa się w miejscu, które jest godne. – podkreśliła lekarka.      

W tym roku minie 15 lat odkąd dr Małgorzata Fudala podała pierwszą trombolizę w życiu. Była to również pierwsza tromboliza w województwie świętokrzyskim.

- Ostatnie trzy lata była to ciężka praca na tą chwilę chwały, która wiadomo jest bardzo ulotna. Ostatni rok był wielką lekcją pokory, wiele doświadczyliśmy, każdy z nas ma jakąś traumę związaną z pandemią. I cóż mogę powiedzieć - medycyna jest naszym piekłem i niebem. Wierzę, że to co robimy ma głęboki sens, że jest to wartość sama w sobie. Mimo, że indywidualnie może ktoś lepiej lub gorzej oceniać naszą pracę to mamy na to twarde dowody, że pracujemy dobrze i wiemy o tym, że pacjenci którzy do nas trafiają mają takie same szansę jakby trafili gdziekolwiek na świecie. Tego się nie da przecenić. Inicjatywa Engels pokazała nam drogę - my idziemy tą drogą. Nie wiemy co nas jeszcze czeka, stoimy u progu trzeciej fali pandemii, ale świat potrzebuje aniołów i myślę, że damy radę – powiedziała ze wzruszeniem w głosie laureatka nagrody dr Małgorzata Fudala.        

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w kameralnym gronie w obecności dyrektora szpitala Leszka Lepiarza, przedstawicieli samorządu powiatowego - przewodniczącego rady Jacka Jeżyka i wicestarosty Anny Leżańskiej, naczelnej pielęgniarki Izabeli Mosiołek oraz pielęgniarki oddziałowej oddziału neurologicznego i udarowego Jolanty Banaszewskiej. Uroczystość była także bezpośrednio transmitowana on-line na Oddziale Neurologicznym i Udarowym, dzięki czemu mogli wziąć w niej udział również współpracownicy laureatki.  

Przedstawiciele samorządu powiatowego złożyli laureatce gratulacje i podziękowania za profesjonalizm i pełne poświęcenia, osobiste zaangażowanie w pracę zawodową oraz serce okazywane pacjentom w najtrudniejszych momentach choroby.

- Tyle pięknych słów pod adresem Pani Doktor i Pani Zespołu. Z wielką sympatią i przyjaźnią odbieramy tego typu informacje – mówił przewodniczący rady powiatu Jacek Jeżyk składając gratulacje. Zaznaczył także, iż bardzo się cieszy, że laureatka wraz z zespołem może już pracować w nowoczesnych warunkach po remoncie oddziału.  

- Bardzo dużo mamy sygnałów o Pani sercu, o Pani dobroci dla pacjentów. Bardzo serdecznie dziękuję. Jesteśmy bardzo, bardzo dumni, cieszymy się, że w naszym szpitalu są osoby, które go promują, naznaczają ten dobry kierunek – mówiła wicestarosta Anna Leżańska prosząc o przekazanie podziękowań dla całego zespołu Oddziału Neurologicznego I Udarowego.      

Dumę i radość z wyróżnienia dr Fudali wyrazili także dyrektor szpitala Leszek Lepiarz oraz pracownicy szpitala obecni na uroczystości.

Inicjatywa Angels to ogólnoeuropejska organizacja pozarządowa zrzeszająca lekarzy specjalistów, naukowców badających udary mózgu, towarzystwa udarowe regionalne jak i międzynarodowe. Celem nadrzędnym tej organizacji jest optymalizacja leczenia udarów w całej Europie.

Jak poinformowała koordynatorka ESO Angels Awards Agnieszka Tymecka – Woszczerowicz Inicjatywa Angels w okresie od II kwartału 2018 r. do IV kwartału 2020 r. przyznała Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej łącznie 10 nagród ESO Angels - 2 nagrody złote, 5 platynowych oraz 3 diamentowe. W całym województwie świętokrzyskim biorąc pod uwagę wszystkie oddziały udarowe przyznano – 10 złotych, 14 platynowych i 9 diamentowych nagród.   

statuetka Angelsuczestnicy uroczystości wręczenia nagrodydyrektor szpitala w Skarżysku-Kamiennej przedstawicielka inicjatywy Angelsprezentacjaslajd z prezentacji slajd z prezentacji wręczenie wyróżnienia i statuetkiPani doktor prezentuje statuetkędyrektor szpitala gratuluje lekarce zdobytej nagrody i wręcza bukiet kwiatówgratulacje od przewodniczącego radywicestarosta składa gratulacjelauretka oraz dyrektor szpitalauczestnicy uroczystości wręczenia nagrody uczestnicy uroczystości wręczenia nagrody w gabinecie dyrektora szpitalalaureatka z przewodniczącym rady i wicestarostą powiatu skarżyskiego Małgorzata Fudala nagrodzona neurolog ze skarżyskiego szpitala wspólna fotografia pamiątkowa uczestników spotkania okolicznościowego tort udekorowany skrzydłami i logo angelswicestarosta przewodniczący rady i Małgorzata Fudala