W minionym tygodniu, 4 marca odbył się II Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną w Języku Angielskim, którego głównym celem było popularyzowanie wśród uczniów szkół średnich powiatu skarżyskiego nauki języka angielskiego. Konkurs, nad którym patronat honorowy sprawował  Starosta Skarżyski Artur Berus, zorganizowało I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.

II Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną w Języku Angielskim odbył się w formule on-line. Skierowany był do uczniów szkół średnich z powiatu skarżyskiego i miał na celu popularyzowanie nauki języka angielskiego, podkreślenie jego roli jako języka międzynarodowego oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować indywidualną prezentację multimedialną na wybrany przez siebie temat z dwóch proponowanych przez organizatorów:

  1. Ważne wydarzenia XX i XXI wieku w krajach anglojęzycznych
  2. Znani Polacy, których sylwetki zapisały się w historii krajów anglojęzycznych (np. pisarze, poeci, działacze polityczni, artyści, sportowcy)

Jak informuje Organizator konkursu w tegorocznych prezentacjach usłyszeliśmy między innymi o Polakach takich jak Tadeusz Kościuszko, Edmund Strzelecki, Maksymilian Faktorowicz, czy piloci Dywizjonu 303. Prezentacje oceniane były wg takich kryteriów jak: poprawność językowa i merytoryczna, estetyka wykonania oraz pomysłowość autorów.    

Laureaci konkursu:

I miejsce – Bartosz Pudzianowski, uczeń Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

II miejsce – Błażej Kowacz, uczeń I LO im.Juliusza Słowackiego

III miejsce – Jakub Gębski, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych

IV miejsce – Jakub Kozicki, uczeń Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

V miejsce – Jakub Górka, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych

 plansza informacyjna dot. konkursu fragment jednej z prezentacji konkursowych na temat Tadeusza Kościuszko

fragment prezentacji

slajd z prezentacji ukazujący mapę

wręczenie nagród laureatom konkursu

wręczenie nagród laureatom konkursu

laureaci konkursu i organizatorzy

W materiale wykorzystano zdjęcia nadesłane przez Organizatora konkursu