Mieszkańcy Lipowego Pola i Majkowa również w tym roku mogą dojechać do Skarżyska-Kamiennej transportem publicznym. A to za sprawą podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Gminą Skarżysko Kościelne. To kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami, na której bezpośrednio skorzystają mieszkańcy gminy i powiatu zaznacza starosta Artur Berus.    

W myśl porozumienia podpisanego przez starostę Artura Berusa, skarbnika powiatu Urszulę Wronę, wójta Skarżyska Kościelnego Jacka Bryzika i skarbnika gminy Magdalenę Węgłowską - Gmina Skarżysko Kościelne udzieli Powiatowi Skarżyskiemu dotację w wysokości 37 700,00 zł  z przeznaczeniem na realizację w 2021 r. zadania pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko-Kamienna oraz Majków - Skarżysko-Kamienna".

Dwie linie autobusowe już są uruchomione. Transport na linii Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko-Kamienna oraz Majków – Skarżysko-Kamienna zapewniają dwie skarżyskie firmy transportowe - firma Amark oraz Agat.

Zobacz rozkład jazdy: http://www.skarzysko.com.pl/asp/pliki/pobierz/20201221_rozklad_jazdy.pdf

wspólne zdjęcie przedstawicieli samorządów po podpisaniu porozumienia