Przyjęcie uchwał w sprawie zmiany Programu Naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie było główną tematyką obrad XXIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesja odbyła się w czwartek, 28 stycznia i ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, przeprowadzona została w sposób zdalny.

Aktualizacja programu naprawczego MOMP zakłada kontynuację przyjętego przez radę powiatu w 2019 r. programu w zakresie infrastruktury, przychodów i kosztów. Jednostka zamierza m.in. wyposażyć placówkę w niezbędne urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, zakupić przewoźny aparat USG z funkcją Dopplera z głowicami przeznaczonymi do diagnostyki wielonarządowej. Ponadto jednostka zamierza kontynuować dotychczasowe programy profilaktyczne, pozyskiwać nowych kontrahentów i utrzymywać umowy z dotychczasowymi, optymalizować koszty zatrudnienia oraz świadczyć usługi w podstawowej, ambulatoryjnej i specjalistycznej opiece medycznej.     

Natomiast głównym kierunkiem działań naprawczych ZOZ jest zapewnienie ciągłości, wysokiej jakości i kompleksowości świadczeń medycznych wszystkim pacjentom zgłaszającym się do placówki. Działania te będą realizowane przede wszystkim poprzez zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych i technicznych, wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, stabilną sytuację kadrową połączoną z rozwojem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji oraz optymalizacją kosztów działalności ZOZ. Program naprawczy obejmuje działania naprawcze do końca 2022 r.

Podczas czwartkowej sesji radni zapoznali się także ze sprawozdaniami w zakresie:

  • wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski za 2020 rok.,
  • działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.
  • zrealizowanych działań programu naprawczego na lata 2019-2020 i osiągniętych wyników Szpitala Powiatowego.

przewodniczący rady powiatu prowadzi sesjęzarząd powiatu podczas sesji radyczłonkowie zarządu podczas obradstarosta podczas sesji zdalnejwicestarosta podczas obrad członek zarządu w trakcie sesji radyCzłonek zarządu Katarzyna Bilska w czasie posiedzenia zarząd powiatu podczas obrad sesji radystarosta artur BerusPrzewodniczący rady Jacek Jeżyk i wiceprzewodnicząca Bożena Bętkowska podczas obrad  wiceprzewodnicząca rady powiaturadny Tomasz Wąsowskiradna Barbara Kocia podczas sesjiradni powiatowi uczestniczący w sesji na stanowiskach zdalnych w sali herbowej starostwa