Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, którzy mają trudności z poruszaniem się, w tym jeżdżące na wózkach inwalidzkich, od teraz bez trudu mogą przemieszczać się pomiędzy piętrami szkolnymi. Umożliwia im to zamontowana w szkole platforma schodowa, która została wykonana w ramach współpracy pomiędzy powiatem skarżyskim, gminą Skarżysko-Kamienna oraz Świętokrzyskim Oddziałem PFRON. W środę, 27 stycznia starosta Artur Berus wziął udział w oficjalnej prezentacji platformy schodowej, w której uczestniczyli także prezydent miasta Konrad Krönig, zastępca prezydenta Krzysztof Myszka, radny Jacek Jamroz, przedstawiciele wykonawcy oraz przedstawiciele rodziców. Pierwszy przejazd nową platformą odbyły wspólnie dyrektor szkoły Renata Karpeta z Małgosią, uczennicą szkoły jeżdżącą na wózku inwalidzkim.

Platforma została wykonana przy współpracy powiatu skarżyskiego z gminą. Powiat na wniosek gminy pozyskał na ten cel 50 tys. zł z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar B czyli likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Miasto z własnego budżetu do inwestycji dołożyło ponad 100 tys. zł.

- Powiat skarżyski z gminą Skarżysko-Kamienna skutecznie realizował w 2020 r. pefronowski program wyrównywania różnic między regionami. W tym roku również jest nabór wniosków i już wiemy, że z terenu powiatu skarżyskiego złożonych zostanie kilkanaście projektów – mówił starosta Artur Berus.

uczestnicy prezentacji platformy schodowejpierwszy przejazd platformą przejazd uczennicy na wózku inwalidzkim platformą schodowąprzejazd platformą schodowąprzejazd platformą schodową uczennicy szkołyplatforma schodowa rozłożona do przejazdu wózkiemplatforma schodowa - sterownik urządzeniaplatforma schodowa gotowa do przewozu osoby niepełnosprawnejplatforma schodowaplatforma schodowa złożona