Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 28 stycznia 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja przeprowadzona zostanie w sposób zdalny. Jej przebieg można będzie śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

1.   Otwarcie Sesji.

2.   Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5.   Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.

6.   Wolne wnioski i oświadczenia.

7.   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski za 2020 rok.

8.   Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

9.   Sprawozdanie ze zrealizowanych działań programu naprawczego na lata 2019-2020 i osiągniętych wyników Szpitala Powiatowego.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1.   zmiany Programu Naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,

2.   zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

11. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

przewodniczący rady powiatu prowadzi zdalne obrady