W sobotę, 23 stycznia członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Tadeusz Bałchanowski w imieniu władz powiatu uczestniczył we mszy św. odprawionej w intencji Powstańców Powstania Styczniowego 1863 r. w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie. W akcie upamiętnienia suchedniowskiego Oddziału Powstańców Styczniowych złożył także wiązankę kwiatów przy Krzyżu Powstańczym oraz tablicach pamiątkowych na ul. Bodzentyńskiej w Suchedniowie. W dniach 22-24 stycznia 2021 w województwie świętokrzyskim odbyły się Centralne Obchody 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Powstanie, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku było największym polskim powstaniem narodowym. Walki trwały aż do jesieni 1864 roku. Powstańcy stoczyli ponad 1200 bitew, starć i potyczek. Najwięcej walk stoczono w Górach Świętokrzyskich, na terenie ówczesnej guberni lubelskiej i w rejonach przygranicznych Galicji i Prus. Pomimo niepowodzenia militarnego, powstanie styczniowe osiągnęło część celów politycznych, jakie postawili sobie jego organizatorzy. 

Tadeusz Bałchanowski składa wiązankę kwiatów w imieniu władz powiatuuczestnicy obchodów 158. rocznicy wybuchu powstania styczniowegomsza św. w intencji powstańcówpodczas mszy św.poczty sztandarowe uczestnicy uroczystości

Foto. Jacenty Kita