plakat XV Marsz styczniowy 2021 copy

Treść plakatu

XV Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R

22-24 I 2021 roku

Szydłowiec – Sadek - Kierz Niedźwiedzi – Zbijów mały – Mirzec - Wąchock

Program marszu:

22 I 2021 Szydłowiec:

15:30 Msza Św. w intencji Ojczyzny i Powstańców Styczniowych, złożenie kwiatów

i zapalenie zniczy w miejscach pamięci przez delegacje samorządowe i członków ZS;

23 I 2021 Kierz Niedźwiedzi (mogiła powstańcza):

11:00 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez delegacje samorządowe i członków ZS;

Mirzec:

15:00 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy Pomnik Niepodległości oraz na grobie Józefa Prędowskiego przez delegacje samorządowe i członków ZS;

24 I 2021 Wąchock:

11:30 złożenie kwiatów przed tablicą i pomnikiem Langiewicza, delegacje samorządowe i członkowie ZS:

12:00 – uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny i Powstańców Styczniowych.

Ograniczenia podczas uroczystości i marszu w związku z epidemią:

Składanie kwiatów i zapalanie zniczy odbywać się będzie przez pojedyncze delegacje rozłożone w czasie, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, zachowanie odległości.