Zespół do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej informuje, że rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic ,między regionami III ”.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wraz z wymaganymi załącznikami w ramach obszarów B, C , D , F i G należy składać w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku, a w przypadku obszaru E programu w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Wnioski zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych dotyczących obszaru A programu należy składać do dnia 30 listopada 2021 roku bezpośrednio do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach.

Procedury realizacji oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce:  O Funduszu/Programy i zadania PFRON.

Informacji na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III” udziela Pani Ilona Sadkowska inspektor w Zespole do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej pod numerem telefonu (041)395 30 52.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G docxwniosek.dla.beneficjentów.docx117.29 KB

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru E.docxWniosek_PWRMR_Obszar_E.docx50.82 KB