plakat marsz 2021

Opis plakatu

CENTRALNE OBCHODY 158. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Honorowy patronat Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka

Zapraszamy                                

Piątek 22.01.2021r. Szydłowiec

Rozpoczęcie Centralnych Uroczystości 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

15:00 - 15:25 – Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Rynek Wielki w Szydłowcu.

15:30-Msza św. w intencji Powstańców 1863r. Kościół św. Zygmunta

16:30 -17:30 Złożenie kwiatów pod tablicą ks. Malanowicza, na grobie Powstańców - cmentarz parafialny, przy Kapliczce (róg ul. Kąpielowej, Narutowicza, Sowińskiego).

Sobota 23.01.2021r. Suchedniów-Bodzentyn

8:00 -Msza Św. w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie w intencji Powstańców Powstania Styczniowego 1863r.

9:00 – 9:30 Upamiętnienie Suchedniowskiego Oddziału Powstańców Styczniowych w 158 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Krzyżu Powstańczym oraz tablicach pamiątkowych na ul. Bodzentyńskiej w Suchedniowie.

10:30-11:00 Upamiętnienie walk Powstańców Styczniowych w 158 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego w Bodzentynie, poprzez złożenie kwiatów, zapalenie zniczy przy tablicy upamiętniającej 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego na Górnym Rynku w Bodzentynie.

Niedziela 24.01.2021r.-Wąchock

11:30 – 11:55 Upamiętnienie 158 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego poprzez złożenie kwiatów oraz zapalanie zniczy przy pomniku Generała Mariana Langiewicza.

12:00 - Uroczysta msza Centralnych Obchodów 158. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

Ze względów na zachowanie reżimu sanitarnego związanego z COVID-19, składanie kwiatów odbędzie się przez pojedyncze delegacje i będzie rozłożone w czasie. Ilość uczestników Mszy Św. będzie dostosowana do wymogów sanitarnych obowiązujące w dniach 22-24 stycznia 2021r.

Uwaga !!! XXVIII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych w powyższym terminie ze względów sanitarnych jest odwołany - planowany jest w późniejszym terminie.

ORGANIZATORZY:

Zawiązek Strzelecki STRZELEC

UMiG SZYDŁOWIEC

Burmistrz MiG SUCHEDNIÓW

UMiG BODZENTYN

UMiG WĄCHOCK