Radni Powiatu Skarżyskiego podczas XXVIII sesji przyjęli budżet powiatu na rok 2021 wraz z wieloletnią prognozą finansową powiatu skarżyskiego na lata 2021-2035. Dochody powiatu ustalono na poziomie 131 125 619,34 zł zaś wydatki w wysokości 130 893 457,54 zł. Przyjęte uchwały gwarantują, że już na początku 2021 r. rozpocznie się największa z zaplanowanych powiatowych inwestycji dotycząca budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego, która obejmie budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi łączącego osiedle Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym. Na to zadanie powiat zaplanował w roku 2021 blisko 20 mln zł. W przyszłym roku opracowana zostanie także koncepcja przebiegu ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego.   

Wydatki inwestycyjne w 2021 r. stanowią ponad 22,4 mln zł i są drugą co do wielkości grupą wydatków budżetowych. Większość zaplanowanych inwestycji do realizacji przez powiat skarżyski to inwestycje mające charakter wieloletni. Największą inwestycją, która rozpocznie się już na początku 2021 r. będzie budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi. Tę inwestycję powiat realizować będzie w ramach partnerskiego projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Na realizację tego zadania powiat na rok 2021 przeznaczył kwotę 19 465 154,38 zł. W przyszłym roku planuje się także opracowanie koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego. Na ten cel zaplanowano kwotę 20 tys. złotych.  

Inne zaplanowane inwestycje to:  

  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II o długości 610 m - 186 116,00 zł.
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - 186 116,00 zł.
  • Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej - 25 000,00 zł.
  • Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy 100 000,00 zł.
  • e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - 1 874 747,19 zł.
  • Stop koronowirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID - 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego 520 079,28 zł.
  • Zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, na który zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 47,5 tys. zł.

Budżet powiatu na rok 2021 został przyjęty 11 głosami za przy 4 przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się. Dwóch radnych było nieobecnych, a jedna osoba nie głosowała.

W imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego za uchwalenie budżetu podziękował radnym starosta Artur Berus. Zaznaczył, że ma nadzieje, iż przy realizacji przyszłorocznego budżetu priorytetem będzie współpraca wszystkich radnych i tych którzy głosowali za jak i tych co byli przeciwni i wstrzymali się od głosu oraz, że zgłaszane przez radnych inicjatywy ostatecznie znajdą odzwierciedlenie w przyszłych budżetach.    

W trakcie środowej sesji radni m.in. ustalili także rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie oceny wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej.

Pełny zapis XXVIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=7493

przewodniczący rady prowadzi obrady zdalnej sesjiwiceprzewodnicząca i przewodniczący rady podczas sesjiwiceprzewodnicząca rady w trakcie sesji zdalnejstarosta przedstawia sprawozdanie z pracy zarządu powiatu między sesjamiczłonkowie zarządu w trakcie obrad wicestarosta podczas sesjiczłonek zarządu podczas obradzarząd powiatu w trakcie obrad 28.sesji rady powiatustarosta i wicestarosta podczas obrad 28.sesji rady powiatuzarząd powiatu uczestniczy w obradach sesjiradna B. Kocia radni w trakcie sesji zdalnejradny Z. Miernikradni w sali herbowej podczas obrad zdalnej sesji