Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 30 grudnia 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXVIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja odbędzie się w sposób zdalny. Obrady będzie można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

1.   Otwarcie Sesji.

2.   Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5.   Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.

6.   Wolne wnioski i oświadczenia.

7.   Uchwalenie budżetu powiatu skarżyskiego na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021-2035.

8.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035,

2)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

3)   określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,

4)   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rok,

5)   oceny wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej,

6)   wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata,

7)   wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata.

9.   Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach dotycząca działalności kontrolnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 roku.

10.Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

przewodniczący rady prowadzi zdalne obrady