Za ponad 1,7 mln zł powiat skarżyski wykonał termomodernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej 6. Budynek najstarszego DPS w Skarżysku-Kamiennej zyskał nie tylko estetyczny wygląd. Główną korzyścią zakończonej termomodernizacji będzie bowiem ograniczenie kosztów ogrzewania.

We wtorek, 22 grudnia przedstawiciele zarządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, członkowie – Katarzyna Bilska i Adam Ciok przy udziale dyrektora DPS Jacka Jamroza pracowników i pensjonariuszy domu pomocy oraz pracowników Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej starostwa powiatowego na czele z naczelnikiem Katarzyną Geller dokonali symbolicznego otwarcia DPS po termomodernizacji.

- Jest to ważny moment dla społeczności naszego domu, ponieważ dzięki termomodernizacji nasi mieszkańcy będą mieszkać w dużo bardziej komfortowych warunkach niż dotychczas. Wpłynie to także na ekonomię naszej jednostki - powiedział dyrektor Jacek Jamroz nie kryjąc zadowolenia z wykonanej inwestycji, za którą podziękował samorządowi powiatowemu.        

Inwestycja o wartości 1 718 573,76 zł pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sporna 6” zrealizowana została w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”, na którą powiat skarżyski pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energii.

- Na termomodernizację tego domu pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej w wysokości ponad 1 mln 220 tys. zł – zaznaczył starosta Artur Berus, za przyznane środki podziękował władzom województwa świętokrzyskiego oraz marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu. Natomiast za nadzór nad inwestycją złożył gorące podziękowania służbom starostwa - Wydziałowi  Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej. Podkreślił, że termomodernizacja DPS to nie tylko docieplenie ścian, ale kompleksowy remont budynku zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.

W ramach inwestycji m.in. został wymieniony dach, zainstalowana została fotowoltaika, zamontowano nowe instalacje elektryczne, wymieniono instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, wymieniono instalacje CWU oraz wody zimnej, przebudowano system wentylacji mechanicznej, wymieniono zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową „w systemie ciepłego montażu”, a także wymieniono obróbki blacharskie, parapety i orynnowania.

Wicestarosta Anna Leżańska podziękowała wszystkim mieszkańcom DPS za cierpliwość i wytrwałość podczas realizacji termomodernizacji, zarówno ze względu na niedogodności jak i trudny okres  trwania pandemii.      

Na zakończenie Dom Pomocy Społecznej po termomodernizacji oficjalnie, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi otworzyli starosta Artur Berus wspólnie z mieszkańcem domu.     

DSC 0029 copyDSC 0046DSC 0050DSC 0051DSC 0068 copyDSC 0084DSC 0007 copyDSC 0008DSC 0092DSC 0096 copyDSC 0103DSC 0104DSC 0110DSC 0116DSC 0124 copyDSC 01311 copy