Powołanie nowego skarbnika powiatu, przyjęcie od harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju oraz podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035 były przedmiotem XXVII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbyła się w czwartek, 17 grudnia br.. Sesja ze względu na epidemię prowadzona była w formule zdalnej. 

 Podczas czwartkowej sesji na wniosek starosty Artura Berusa rada powiatu oficjalnie powołała nowego skarbnika powiatu. Urszula Wrona zastąpiła odchodzącą z tego stanowiska na emeryturę Bogusławę Wilczyńską.

Pani Urszula Wrona jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i bankowość. Dysponuje bogatą wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz budżetowej. Od 2006 r. jest pracownikiem Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. W marcu 2015 r. objęła stanowisko kierownika Referatu Finansów i Planowania Budżetu, a od lutego 2020 r. jest Naczelnikiem Wydziału Finansowego.

- Funkcja, zakres obowiązków i odpowiedzialność spoczywająca na skarbniku powoduje, że jest to pracownik samorządowy o szczególnym statusie, od którego w dużej mierze zależy prawidłowe funkcjonowanie jednostki terytorialnej. Pani Urszula Wrona jest osobą kompetentną, wykazuje się niesamowitym profesjonalizmem, potrafi zarządzać wydziałem, posiada wysokie kwalifikacje i predyspozycje niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji skarbnika. Pani Urszula ma także ogromny autorytet i zaufanie wśród zarządu. Jestem przekonany, że doskonale poradzi sobie na nowym stanowisku i podoła nowemu wyzwaniu - zaznaczył starosta Artur Berus rekomendując panią Urszulę na stanowisko skarbnika.   

Radni uchwałę o powołaniu Urszuli Wrony na skarbnika powiatu podjęli jednogłośnie. Po tej decyzji nowa skarbnik otrzymała gratulacje, życzenia sukcesów na nowym stanowisku oraz kwiaty. 

- Przekazuję pałeczkę w dobre ręce – powiedziała była już skarbnik Bogusława Wilczyńska. – Ula jest młoda, zna świetnie budżet. Dasz sobie radę! – dodała składając swojej następczyni gratulacje. Starosta życzył samych sukcesów i trafnych decyzji. Gratulacje przekazała także w imieniu radnych wiceprzewodnicząca Bożena Bętkowska, prowadząca w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego rady czwartkową sesję.     

Nie zabrakło także podziękowań dla ustępującej pani skarbnik Bogusławie Wilczyńskiej za dotychczasową współpracę oraz za wiele lat pracy na rzecz powiatu, które w imieniu zarządu, pracowników starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu przekazał wraz z bukietem kwiatów starosta Artur Berus.

- Pani Bogusiu dziękuję bardzo za tą kilkuletnią współpracę, za profesjonalizm za to, że wszystkie uchwały budżetowe, które były podjęte, wszystkie projekty budżetu, które były złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej zawsze miały opinię pozytywną, a nasze uchwały nie były uchylane. Świadczy to Bogusiu (bo myślę, że mogę tak powiedzieć) o Twoim profesjonalizmie, i o tym, że potrafiłaś skutecznie nadzorować wydział i wszystkie jednostki organizacyjne powiatu – mówił ze wzruszeniem w głosie starosta Artur Berus życząc na nowej życiowej drodze szczęścia, dużo zdrowia, nowych wyzwań i wszystkiego, wszystkiego najlepszego.  

Skarbnik Bogusława Wilczyńska żegnając się z pracą w samorządzie powiatowym podziękowała za ciepłe słowa i za docenienie jej pracy. Podkreśliła, że bardzo mile wspomina 6 lat pracy na stanowisku skarbnika, która była wytężona i bardzo odpowiedzialna. Zaznaczyła również, że stan zdrowia nie pozwala jej dalej pełnić tak odpowiedzialnej funkcji, a w związku z tym, iż od kilku lat już nabyła prawa emerytalne jest to czas, aby z tego przywileju skorzystać.         

W trakcie sesji do starostwa powiatowego dotarli Harcerze 22 Skarżyskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku działającej przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, którzy na ręce starosty Artura Berusa i wiceprzewodniczącej rady powiatu Bożeny Bętkowskiej przekazali dla samorządu powiatowego Betlejemskie Światło Pokoju. Tegorocznym hasłem Betlejemskiego Światła Pokoju jest „Światło służby”, którym harcerze dzielą się, po to aby wszyscy mieli siłę do pokonywania wszelkich trudności.

- Dziękuję w imieniu Samorządu Powiatu Skarżyskiego za Światło Betlejemskie i to piękne przesłanie „Światło służby”. Dziękuję harcerzom za bezinteresowną pomoc wszystkim, a szczególnie seniorom w tych najprostszych życiowych sprawach - zakupach, sprzątanie w domach czy wsparcie zwykłą rozmową – powiedział starosta Artur Berus życząc zdrowych pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035 oraz do tegorocznego budżetu powiatu wprowadzili m.in. kwotę 228 500 zł przyznaną z rezerwy subwencji oświatowej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie ze złożonymi przez poszczególne szkoły wnioskami z tej pomocy finansowej skorzysta 434 nauczycieli.

Pełny zapis XXVII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=7462

wiceprzewodnicząca rady Bożena Bętkowska prowadzi obrady starosta przyjmuje od harcerzy Betlejemskie Światło Pokojuprzekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju dla samorządu powiatowegostarosta przyjął od harcerzy światełko pokoju zarząd powiatu podczas obrad sesji radystarosta Artur Berus podczas sesji rady powiatuczłonek zarządu powiatu Katarzyna Bilska podczas sesji radyczłonek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski podczas zdalnej sesji rady skarbnik Bogusława Wilczyńska podczas sesjiWicestarosta Anna Leżańska uczestniczy w obradach sesji rady powiatuczłonek zarządu powiatu Adam Ciok uczestniczy w zdalnej sesji rady powiatustarosta z kwiatami dla odchodzącej na emeryturę skarbnik powiatu podziękowanie za prace dla skarbnika powiatu powitanie nowej skarbnik powiatustarosta gratuluje nowej skarbniczce powołania na stanowiskoDSC 0141zarząd powiatu podczas obrad sesji radyradni powiatowi uczestniczący w sesji na stanowiskach zdalnych w sali herbowej starostwa  radne R. Bilska i B. Kocia biorą udział w sesji radna Barbara Kocia podczas sesjiradna Renata Bilska uczestniczy w XXVII sesji rady powiatu skarżyskiego radny Jerzy Żmijewski podczas obrad zdalnej sesji radyUrszula Wrona nowa skarbnik powiatu powołana podczas XXVI sesji rady powiatu skarżyskiego